Celem projektu jest o pracowanie i wdrożenie programu nauczania robotyki, grafiki i zaawansowanego programowania w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja”.

Charakter projektu

Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dla uczniów liceum uczących się informatyki w zakresie rozszerzonym oraz uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z robotyki, grafiki i programowania. Uczniowie podniosą swoje kompetencje w zakresie robotyki, grafiki komputerowej oraz programowania zaawansowanego.

Opis projektu

W zakres działań w ramach tego przedsięwzięcia wchodzi opracowanie oraz wdrożenie programu nauczania z trzech dziedzin:

- robotyka (budowanie, programowanie i testowanie robota opartego na module Arduino lub Raspberry Pi)

- grafika komputerowa (realizacja projektów w grafice rastrowej i wektorowej w popularnych edytorach graficznych z wykorzystaniem nowoczesnych trendów w designie i z użyciem tabletów graficznych)

- programowanie zaawansowane (pisanie programów komunikujących się z bazą danych, zorientowanych obiektowo i wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika),

których program nauczania wykracza poza podstawę programową liceum ogólnokształcącego. Zajęcia przygotują ucznia do podjęcia nietrywialnych tematów pojawiających się podczas trwania studiów, stanowią dobre przygotowanie do studiów np. na Politechnice Białostockiej.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do wykonywania projektów w ramach pracy zawodowej oraz studiów wyższych. Realizacja zadań wychodzących poza podstawę programową, stanowiących uzupełnienie jej o nowe treści, a także nowe podejście do tematów. Uzyskanie przez ucznia nowych umiejętności, pożądanych na rynku pracy i wpisujących się w aktualne trendy technologiczne. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej w mieście Hajnówka i jej poszerzenie w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego.                                      

Źródło finansowania przedsięwzięcia:

 Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa. Projekt realizowany przez Gminę Miejską Hajnówka, w którym Powiat Hajnowski jest partnerem.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Hajnowski jako organ prowadzący II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce będący partnerem w projekcie Hajnówka „OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanym przez Gminę Miejską Hajnówka.


iceland norwaylogo 2lohajnowka logologo powiat


 

Back to top