ПраектDzięki środkom Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021 nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich: Zespołu Szkół Zawodowych, I i II Liceum Ogólnokształcącego będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach oraz podejmą studia podyplomowe. 

Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. 

Bardzo ważne jest poszerzanie wiadomości w dziedzinie, w której jest się specjalistą. Popadanie w rutynę powoduje zatrzymanie się na pewnym etapie. Nauczyciele muszą pamiętać o obowiązku, do którego obliguje ich Karta Nauczyciela - podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

W ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja'', w celu podniesienia kompetencji nauczycieli planowane jest też dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych a szkolenia i warsztaty dotyczą następujących tematów:

1.Profilaktyka wypalenia zawodowego. Działania motywujące do pracy.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej.
3.Matura 2023 z języka polskiego ( egzamin ustny i pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym) i matematyki (egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym)
4.Motywacja młodzieży do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
5.Kreatywny nauczyciel=kreatywny uczeń.

Koordynatorzy projektu.

Back to top