Joomla Monster Education Template

 • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
 • ZNICZKA
  ZNICZKA

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

W związku z dużym zainteresowaniem nauczaniem w formie  dwujęzycznej (część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie tzn. w języku polskim i po białorusku) informujemy, iż nauczanie takie będzie zorganizowane w formie odrębnego oddziału po rekrutacji odpowiedniej liczby uczniów ( od 7 do 24 osób). Organizacja nauczania odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zakładane warunki i sposób organizacji oddziału:

1. Co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą równocześnie w języku polskim i białoruskim z wykorzystaniem podręczników w języku polskim. Ocenie podlegać będzie jedynie wiedza merytoryczna ucznia. Poprawność stosowania języka białoruskiego nie będzie negatywnie wpływać na ocenę z przedmiotu.

Planowane zajęcia objęte nauczaniem dwujęzycznym:

 • edukacji dla bezpieczeństw – 1 godz. w I klasie
 • muzyka – 1 godz. w I klasie
 • język angielski
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości – 1 godz. w II i III klasie

2. Język białoruski w oddziale dwujęzycznym nauczany będzie w sposób następujący:

 • klasa I – 4 godz.
 • klasa II – 4 godz.
 • klasa III – 5 godz.
 • klasa IV – 4 godz.

Osoby zainteresowane nauką w oddziale dwujęzycznym prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły osobiście

lub pod numerem telefonu 85-682-24-96 .

Aktualności Szkolne

Centralny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Tuchola 20192019-06-16

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zakończyła tegoroczne zmagania olimpijskie uczniów naszej szkoły. Etap centralny odbył się w tym roku w dniach...

Warsztaty śpiewu białego2019-06-17

W ramach projektu "Mniejszości narodowe bogactwem Europy" realizowanego w ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka...

Spotkanie z absolwentem naszej szkoły Dymitrem Tichoniukiem2019-06-16

12 czerwca w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie z absolwentem szkoły - diakonem Dymitrem Tichoniukiem. Gość przybliżył nam swoją osobę,...

Wystawy matematyczne / Mатэматычныя выставы2019-06-13

W naszej szkole prezentowane są obecnie 3 wystawy matematyczne przygotowane przez Politechnikę Białostocką, a poświęcone powierzchniom kawałkami...

Zajęcia matematyczne na Politechnice Białostockiej / Матэматычныя заняткі ў Беластоцкім політэхнічным інстытуце2019-06-13

10 czerwca grupa uczniów z klasy drugiej wybrała się na zajęcia matematyczne na Politechnikę Białostocką. Obejrzeliśmy wystawę pociąg matematyczny....

Klasa IA w poszukiwaniu kulinarnych endorfin / Клас І А ў пошуках кулінарных эндарфінаў2019-06-12

10 czerwca wybraliśmy się z wychowawczynią, p. Aliną Plis, na poszukiwanie „kulinarnych endorfin” do pizzerii Siciliana. Nasza wyprawa była...

Wolontariusze z naszej szkoły na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej / Валанцёры з нашай школы на Фествалі гайнаўскія дні царкоўнай музыкі2019-06-12

W dniach 6-11 maja 2019 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, także pod honorowym...

VII PIKNIK Z BIAŁORUSEM / VII ПІКНІК З БЕЛАРУСАМ2019-06-10

07.06.2019 r. na naszym placu szkolnym odbyła się siódma edycja imprezy kulturalno-edukacyjnej pod hasłem „Piknik z Białorusem”, której głównym...

Канцэрт хору "Pадуга" / Koncert chóru "Raduha"2019-06-10

W dniu 17.05.2019 w naszej szkole, w ramach XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej HAJNÓWKA, odbył się koncert Chóru „Raduga”...

Zajęcia na Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce / Заняткі на лясным факультэце Беластоцкага політэхнічнага інстытута2019-06-06

Dnia 5.06 uczniowie klas pierwszych w ramach Koła Naukowego Biologów wybrali się do pobliskiego laboratorium w Wydziale Leśnym Politechniki...

Back to top