Joomla Monster Education Template

 • .
  .

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

W związku z dużym zainteresowaniem nauczaniem w formie  dwujęzycznej (część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie tzn. w języku polskim i po białorusku) informujemy, iż nauczanie takie będzie zorganizowane w formie odrębnego oddziału po rekrutacji odpowiedniej liczby uczniów ( od 7 do 24 osób). Organizacja nauczania odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zakładane warunki i sposób organizacji oddziału:

1. Co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą równocześnie w języku polskim i białoruskim z wykorzystaniem podręczników w języku polskim. Ocenie podlegać będzie jedynie wiedza merytoryczna ucznia. Poprawność stosowania języka białoruskiego nie będzie negatywnie wpływać na ocenę z przedmiotu.

Planowane zajęcia objęte nauczaniem dwujęzycznym:

 • edukacji dla bezpieczeństw – 1 godz. w I klasie
 • muzyka – 1 godz. w I klasie
 • język angielski
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości – 1 godz. w II i III klasie

2. Język białoruski w oddziale dwujęzycznym nauczany będzie w sposób następujący:

 • klasa I – 4 godz.
 • klasa II – 4 godz.
 • klasa III – 5 godz.
 • klasa IV – 4 godz.

Osoby zainteresowane nauką w oddziale dwujęzycznym prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły osobiście

lub pod numerem telefonu 85-682-24-96 .

Aktualności Szkolne

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” - działania wdrażające tematykę projektu2020-05-25

Wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym i partnerami ze strony białoruskiej, napisaliśmy autorski projekt trans-graniczny dotyczący ochrony...

LOSY ABSOLWENTÓW2020-05-21

Nasi ubiegłoroczni absolwenci (2018/2019) studiują na takich uczelniach jak: - Politechnika Białostocka - Uniwersytet w Białymstoku - Uniwersytet...

Zakończenie roku szkolnego w klasach III - wspomnienie2020-05-19

Jesteśmy na półmetku okresu między zakończeniem roku, a maturą. Przypomnijmy, jak wyglądało pożegnanie abiturientów.

Музычныя прывітанні для НАШАГА ЛІЦЭЯ ад Зьміцера Вайцюшкевіча/muzyczne pozdrowienia dla NASZEGO LICEUM od Źmiciera Wajciuszkiewicza2020-05-19

Музычныя прывітанні для НАШАГА ЛІЦЭЯ ад Зьміцера Вайцюшкевіча  Muzyczne pozdrowienia dla NASZEGO LICEUM od Źmiciera Wajciuszkiewicza

Маем блюзы “НАШ ЛІЦЭЙ”! 2020-05-14

Кожны, хто замовіў блюзу “НАШ ЛІЦЭЙ” і хоча яе адабраць, павінен раней патэлефанаваць у школу (85 682 24 96) і дамовіцца на канкрэтны час. Блюзы...

Zdalne pożegnanie2020-04-29

Jak co roku, wraz z końcem kwietnia żegnamy uczniów klas trzecich. W tym roku było to mocno utrudnione z powodu epidemii koronawirusa, w związku z...

Sekcja pływacka2020-04-02

Zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano zajęcia pozalekcyjne z pływania. Na treningi z pływania...

Dzień Woli2020-03-25

25 сакавіка 1918 года была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка – незалежная і свабодная дзяржава. Сёння адзначаем 102 гадавіну гэтай важнай...

Maslenica2020-02-28

Powoli kończy się karnawał, a wraz z nim czas zabaw. Ostatni tydzień przed Wielkim Postem nosi w języku białoruskim nazwę „maslenica”. Przypomnieć o...

Back to top