Joomla Monster Education Template

 • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
 • WRESZCIE WAKACJE !
  WRESZCIE WAKACJE !
 • Kawiarenka
  Kawiarenka

Z czym kojarzy Ci się Hajnówka? Jacy jesteśmy: my mieszkańcy Hajnówki? Co w Hajnówce fajnego, co obciachowego? Chcesz pokazać innym, co myślisz o naszym mieście?
Wiemy, że jesteście uważnymi i krytycznymi obserwatorami codziennej rzeczywistości. Zależy nam na tym, aby to był Wasz głos.

Zainteresowanych zapraszamy - niezależnie od tego, co wiecie o posługiwaniu się kamerą. Jedyne obostrzenie to wiek: musicie być uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. W warsztatach może wziąć maksymalnie 12 młodych ludzi z Hajnówki i okolic.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Planujemy, że całość zajmie nam od 3-5 dni po około 6 godzin codziennie. Warsztaty odbędą się w połowie lipca, ok. 16-20 lipca 2018 r. Szczegóły ustalimy wspólnie.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.
Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku.
Cieszcie się wolnością od szkolnych obowiązków i odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie.
Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami.

Dziękujemy za cały rok szkolny 2017/2018.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy ZSZDNJB w Hajnówce.

linia2

126471 123

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 22.06.2018.

OFERTA EDUKACYJNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY, PRÓBY DO WYKONANIA
OTWARTE ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
TERMINY REKRUTACJI DO II LO Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY SPORTOWEJ

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ NADAL TRWA

Dodatkowy termin 18.07.2018r. godzina 1500 Hala II LO z DNJB w Hajnówce

25.05 oraz 29.05.2018 roku na Hali II LO z DNJB w Hajnówce odbyły się Testy Sprawnościowe do klasy sportowej o profilu „piłka siatkowa”. Po przeprowadzonych próbach do klasy sportowej zakwalifikowano 14 osób, zaś dla 2 uczniów ze względów zdrowotnych wyznaczono termin dodatkowy 18.07.2018 (środa) godzina 1500.

W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu przeprowadzenia testów sprawnościowych, zapraszamy wszystkich, którzy nie stawili się na wcześniejszych terminach a chcieliby uczęszczać do klasy sportowej.


I. WALORY SZKOŁY

 • Osiągamy ponadprzeciętne sukcesy edukacyjne w skali województwa i kraju.image157
 • Szczycimy się tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 • Uzyskaliśmy tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”w rankingu Perspektyw:

- w Głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących szkoła wyprzedziła wszystkie licea w południowej części województwa podlaskiego, plasując się na 9  miejscu w województwie i 273 w kraju,

- w Rankingu Olimpijskim Perspektyw  szkoła zajęła 2 miejsce w województwie i 20 miejsce w Polsce;

 • Bardzo dobrze przygotowujemy do  egzaminu maturalnego:
 • 97% zdawalności matur w 2017r, (przy 86% w województwie )
 • 2 miejsce w województwie podlaskim w próbnej maturze z Operonem w 2018 r.
 • Nasi uczniowie sami tworzą swój indywidualny profil edukacyjny – dajemy szeroką możliwość wyboru rozszerzeń.
 • Realizujemy autorski program indywidualnego wsparcia uczniów, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.3
 • Mamy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
 • Posiadamy doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, zakupiony w ramach projektu unijnego nowoczesny sprzęt laboratoryjny i doświadczalny).
 • Współpracujemy z Politechniką Białostocką – możliwość korzystania z laboratoriów do prowadzenia niektórych zajęć, współpraca z kadrą naukową.
 • Jesteśmy wyjątkowi – nasi uczniowie uczą się języka białoruskiego oraz poznają kulturę i historią regionu. Znajomość języka białoruskiego, to jeden z niezaprzeczalnych atutów naszych absolwentów.
 • Podchodzimy z szacunkiem do białoruskiego dziedzictwa oraz wielokulturowości Podlasia.
 • Dajemy poczucie bezpieczeństwa dla uczniów i tworzymy przyjazną atmosferę.
 • Dysponujemy nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z przestronną czytelnią.
 • W naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, orliku, lodowisku, w siłowni oraz na basenie. Szkoła ma bezpośredni dostęp do pływalni miejskiej.20170801 121835
 • Podjęliśmy współpracę ze szkołami średnimi w Wilnie, Puńsku i Hattstedt (wyjazdy edukacyjne, wymiany uczniowskie, wspólne projekty).
 • Dajemy możliwość wyboru nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego.
 • Dbając o wysoki poziom nauczania i osiągając liczne sukcesy, troszczymy się także o komfort i przyjazną przestrzeń dla naszych uczniów – kawiarenka szkolna, aula, czytelnia.

 

II. KONKURSY PRZEDMIOTOWE, OLIMPIADY, MATURA

Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy, a dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

1. Nasze sukcesy w Olimpiadach w r. szk. 2016/2017

Nazwa Olimpiady

Szczebel / etap

Nazwa osiągnięcia/uzyskane tytuły

XXII Edycja Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 10 tytułów

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

centralny

Laureat – 1 tytuł

Finalista – 1tytuł

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 4 tytuły

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

okręgowy - dwa województwa

Finalista – 2 tytuły

XIV Olimpiada Języka Niemieckiego

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Biologiczna

okręgowy

Finalista – 3 tytuły

2.Matura 2016/17 – osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom zdawalności

wyniki matur

III. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.3

 • koło chemiczne
 • koło matematyczne
 • koło biologiczne
 • koło fizyczne
 • koło fotograficzno - filmowe
 • koło języka francuskiego
 • koło dziennikarskie
 • koło ikonograficzne
 • koło wokalne „Zniczka”
 • zespół taneczny
 • zespół teatralny „Drama”
 • zajęcia sportowe

            - piłka siatkowa chłopców

            - piłka siatkowa dziewcząt

 

IV.UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE POPRZEZ DZIAŁANIA SPOŁECZNE  W:dsc 0169

 • Szkolnym Klubie Wolontariusza
 • Szkolnym Kole PCK „Białorus”
 • Samorządzie Uczniowskim.

PROJEKTY

Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy i realizujemy  różnorodne projekty.

1.Projekt europejski „ Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”.

2.Projekt wymiany młodzieży. Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech.

3.Projekt „Czego Sztuka w Puszczy szuka - mobilna akademia teatralna w Puszczy Białowieskiej” organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

4.Konkurs dziennikarski “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowany w ramach projektu “Puszcza i ludzie”.

5.Projekt Powiatu Hajnowskiego pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi“.

STYPENDIA PRZYZNANE NA ROK SZKOLNY 2017/184

Nasi uczniowie licznie zdobywają i korzystają ze stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów - 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Stypendium im. Simony Kossak – 30 uczniów za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 5 uczniów za twórczość artystyczną

 

 VII . Interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne realizowane w ostatnich latach.

1.Wycieczki krajowe:

- krajoznawcza w Bieszczady, Tatry;

- przyrodnicza do Ogrodu botanicznego i ZOO w Powsinie;

- kulturalno-oświatowe do teatru, opery w Białymstoku i Warszawie;

- naukowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 1. Wycieczki zagraniczne:zniczka 1

- Zielona Szkoła w Grecji, Włoszech, Hiszpanii;

- Naukowy wyjazd do Londynu;

- Wyjazdy turystyczno-poznawcze do Mińska, Grodna.

 1. Imprezy szkolne:

- Konkurs Gawędy Białoruskiej;
- Piknik z „Białorusem”;

- Dzień Języków Obcych;

- Dni Talentów;

- Dzień Wiosny;

- Spotkanie Noworoczne;

- Dzień Wolontariusza;

-koncerty

-spotkania z ciekawymi ludźmi.

 1. Imprezy sportowe

 -  turniej piłki nożnej o Puchar „BIAŁORUSA”

 - memoriał Mikołaja Wróblewskiego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (oraz danych Państwa dzieci) jest Dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  ul. Piłsudskiego 3; tel. 85 682-24-96
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia - jeśli to nie narusza realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

Dyrektor Szkoły
Igor Łukaszuk


PRYWATNOŚĆ I CIASTECZKA W NASZYCH WITRYNACH

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszyej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu).
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron.

Jak wyłączyć ciasteczka

Aktualności szkolne

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 / Заканчэнне навучальнага года 2017/20182018-06-26

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas licealnych Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Uroczystość rozpoczęła się...

Występ białoruskiego zespołu / Выступленне беларускага калектывy2018-05-30

W czytelni gościł Raman Arłou i Kaciaryna z zespołu "U nieskładowaje". Wykonali oni pod akompaniament gitary piosenki w języku białoruskim. Uczniów...

Projekt „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi” / Праект «Бежанства - гісторыя звычайных людзей»2018-06-26

We czwartek, 21.06.2018, w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, który był realizowany w...

WYCIECZKA DO LUBLINA I KAZIMIERZA DOLNEGO / ЭКСКУРСІЯ Ў ЛЮБЛІН І КАЗІМЕЖ ДОЛЬНЫ2018-06-25

Dnia 12.06.2018 roku uczniowie klas gimnazjalnych wybrali się na jednodniową wycieczkę do Lublina i Kazimierza Dolnego. Pierwszym punktem wyjazdu...

Dubicze Cerkiewne - biwak klasy IC / Дубічы Царкоўныя - бівак класа І Ц2018-06-19

Klasa Ic chciała integracyjnie i miło zakończyć pierwszy rok wspólnej nauki.    Dzięki ładnej pogodzie mogliśmy pograć w piłkę siatkową i popływać na...

Szkolne Dni Talentów - “Let's play English” / Школьныя дні талентаў - “Let's play English” 2018-06-18

14.06.2018 r. w ramach "Szkolnych Dni Talentów" uczniowie klasy II a – Joanna Sacharczuk, Joanna Chomczuk i Jakub Kazimiruk przeprowadzili zajęcia...

Back to top