Joomla Monster Education Template

 • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
  Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
 • Kawiarenka
  Kawiarenka
 • Zespół wokalny
  Zespół wokalny "ZNICZKA"

126471 123

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 22.06.2018.

OFERTA EDUKACYJNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY, PRÓBY DO WYKONANIA
OTWARTE ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
TERMINY REKRUTACJI DO II LO Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY SPORTOWEJ

I. WALORY SZKOŁY

 • Osiągamy ponadprzeciętne sukcesy edukacyjne w skali województwa i kraju.image157
 • Szczycimy się tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 • Uzyskaliśmy tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”w rankingu Perspektyw:

- w Głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących szkoła wyprzedziła wszystkie licea w południowej części województwa podlaskiego, plasując się na 9  miejscu w województwie i 273 w kraju,

- w Rankingu Olimpijskim Perspektyw  szkoła zajęła 2 miejsce w województwie i 20 miejsce w Polsce;

 • Bardzo dobrze przygotowujemy do  egzaminu maturalnego:
 • 97% zdawalności matur w 2017r, (przy 86% w województwie )
 • 2 miejsce w województwie podlaskim w próbnej maturze z Operonem w 2018 r.
 • Nasi uczniowie sami tworzą swój indywidualny profil edukacyjny – dajemy szeroką możliwość wyboru rozszerzeń.
 • Realizujemy autorski program indywidualnego wsparcia uczniów, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.3
 • Mamy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.
 • Posiadamy doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, zakupiony w ramach projektu unijnego nowoczesny sprzęt laboratoryjny i doświadczalny).
 • Współpracujemy z Politechniką Białostocką – możliwość korzystania z laboratoriów do prowadzenia niektórych zajęć, współpraca z kadrą naukową.
 • Jesteśmy wyjątkowi – nasi uczniowie uczą się języka białoruskiego oraz poznają kulturę i historią regionu. Znajomość języka białoruskiego, to jeden z niezaprzeczalnych atutów naszych absolwentów.
 • Podchodzimy z szacunkiem do białoruskiego dziedzictwa oraz wielokulturowości Podlasia.
 • Dajemy poczucie bezpieczeństwa dla uczniów i tworzymy przyjazną atmosferę.
 • Dysponujemy nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z przestronną czytelnią.
 • W naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, orliku, lodowisku, w siłowni oraz na basenie. Szkoła ma bezpośredni dostęp do pływalni miejskiej.20170801 121835
 • Podjęliśmy współpracę ze szkołami średnimi w Wilnie, Puńsku i Hattstedt (wyjazdy edukacyjne, wymiany uczniowskie, wspólne projekty).
 • Dajemy możliwość wyboru nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego.
 • Dbając o wysoki poziom nauczania i osiągając liczne sukcesy, troszczymy się także o komfort i przyjazną przestrzeń dla naszych uczniów – kawiarenka szkolna, aula, czytelnia.

 

II. KONKURSY PRZEDMIOTOWE, OLIMPIADY, MATURA

Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy, a dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

1. Nasze sukcesy w Olimpiadach w r. szk. 2016/2017

Nazwa Olimpiady

Szczebel / etap

Nazwa osiągnięcia/uzyskane tytuły

XXII Edycja Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 10 tytułów

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

centralny

Laureat – 1 tytuł

Finalista – 1tytuł

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

centralny

Laureat – 1 tytuły

Finalista – 4 tytuły

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

okręgowy - dwa województwa

Finalista – 2 tytuły

XIV Olimpiada Języka Niemieckiego

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

centralny

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Biologiczna

okręgowy

Finalista – 3 tytuły

2.Matura 2016/17 – osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom zdawalności

wyniki matur

III. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.3

 • koło chemiczne
 • koło matematyczne
 • koło biologiczne
 • koło fizyczne
 • koło fotograficzno - filmowe
 • koło języka francuskiego
 • koło dziennikarskie
 • koło ikonograficzne
 • koło wokalne „Zniczka”
 • zespół taneczny
 • zespół teatralny „Drama”
 • zajęcia sportowe

            - piłka siatkowa chłopców

            - piłka siatkowa dziewcząt

 

IV.UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE POPRZEZ DZIAŁANIA SPOŁECZNE  W:dsc 0169

 • Szkolnym Klubie Wolontariusza
 • Szkolnym Kole PCK „Białorus”
 • Samorządzie Uczniowskim.

PROJEKTY

Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy i realizujemy  różnorodne projekty.

1.Projekt europejski „ Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”.

2.Projekt wymiany młodzieży. Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech.

3.Projekt „Czego Sztuka w Puszczy szuka - mobilna akademia teatralna w Puszczy Białowieskiej” organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

4.Konkurs dziennikarski “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowany w ramach projektu “Puszcza i ludzie”.

5.Projekt Powiatu Hajnowskiego pt. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi“.

STYPENDIA PRZYZNANE NA ROK SZKOLNY 2017/184

Nasi uczniowie licznie zdobywają i korzystają ze stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów - 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 1 uczeń za wysokie wyniki w nauce
 • Stypendium im. Simony Kossak – 30 uczniów za wysokie wyniki w nauce
 • Marszałka Województwa Podlaskiego – 5 uczniów za twórczość artystyczną

 

 VII . Interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne realizowane w ostatnich latach.

1.Wycieczki krajowe:

- krajoznawcza w Bieszczady, Tatry;

- przyrodnicza do Ogrodu botanicznego i ZOO w Powsinie;

- kulturalno-oświatowe do teatru, opery w Białymstoku i Warszawie;

- naukowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 1. Wycieczki zagraniczne:zniczka 1

- Zielona Szkoła w Grecji, Włoszech, Hiszpanii;

- Naukowy wyjazd do Londynu;

- Wyjazdy turystyczno-poznawcze do Mińska, Grodna.

 1. Imprezy szkolne:

- Konkurs Gawędy Białoruskiej;
- Piknik z „Białorusem”;

- Dzień Języków Obcych;

- Dni Talentów;

- Dzień Wiosny;

- Spotkanie Noworoczne;

- Dzień Wolontariusza;

-koncerty

-spotkania z ciekawymi ludźmi.

 1. Imprezy sportowe

 -  turniej piłki nożnej o Puchar „BIAŁORUSA”

 - memoriał Mikołaja Wróblewskiego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (oraz danych Państwa dzieci) jest Dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  ul. Piłsudskiego 3; tel. 85 682-24-96
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia - jeśli to nie narusza realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

Dyrektor Szkoły
Igor Łukaszuk


PRYWATNOŚĆ I CIASTECZKA W NASZYCH WITRYNACH

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszyej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu).
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron.

Jak wyłączyć ciasteczka

KONTAKT

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Комплекс школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы
ul. J.Piłsudskiego 3
17-200 Hajnówka

(85)682-24-96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek - piątek: od 730 do 1530

 

Właściwa historia szkoły rozpoczyna się w 1949r, kiedy to powołano do życia jednostkę oświatową o nazwie: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce. Warto nadmienić, że szkół z językiem białoruskim było wtedy w Polsce około 50 (w tym dwie średnie). Siedzibą szkoły w Hajnówce był budynek przy ul. Piłsudskiego 3, wybudowany w 1936 r. na potrzeby szkoły podstawowej, która działała do roku 1965 (z przerwą w okresie 1941-1944). W roku szkolnym 1944/45 funkcjonowało tu także Białoruskie Gimnazjum Państwowe.

Początkowo liceum liczyło tylko 4 oddziały. Od września 1963 r. zaczęto wprowadzać drugi ciąg klasowy. Szkoła zaczęła nabierać swoistego charakteru także dzięki otrzymaniu Sztandaru, co miało miejsce 19 kwietnia 1964 r. Zaczęło przybywać również uczącej się młodzieży, a to dzięki zorganizowaniu w 1988 r. trzech klas pierwszych. W roku szkolnym 1993/94 klas takich było już 4, a w następnym roku 5. Ważnym elementem życia szkoły była i jest działalność artystyczna. Działalność taka nabrała bardziej zorganizowanego charakteru począwszy od roku szkolnego 1972/73, kiedy to powstał dziewczęcy zespół wokalny, który, poza imprezami szkolnymi, uczestniczył także w przeglądach piosenki białoruskiej. Od roku szkolnego 1979/80 działają już w szkole dwa zespoły: wokalny "Dziewczęce nutki", i wokalno instrumentalny. Ostatniemu z wymienionych nadano nazwę "Hajton", a po odnowieniu składu - "Hajton 2". "Hajton 2" zajął I miejsce na centralnym przeglądzie piosenki białoruskiej w Białymstoku, był też gościem festiwalu piosenki ukraińskiej w Gdańsku. Spadkobiercą tych tradycji stał się zespół "Zniczka" działający od roku szkolnego 1995/96.

Ważne miejsce w życiu liceum zajął także sport. Przyczynił się do tego szczególnie nauczyciel wychowania fizycznego Mikołaj Wróblewski. Zorganizowana przez niego drużyna siatkarek znalazła się w czołówce województwa (I miejsce w roku szkolnym 1966/67), a nawet zaczęła liczyć się w kraju (III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski w Lublinie w roku szkolnym 1970/71).

Aby szkoła mogła funkcjonować dobrze, muszą kierować nią odpowiedzialne osoby. Odpowiedzialność ta spoczywała (i spoczywa) na kolejnych dyrektorach liceum. Byli nimi kolejno: Bazyli Litwińczuk (do 1950 r.), Sergiusz Soroka (do 1957 r.), Anastazja Tropak (do 1968 r.), Aleksander Iwaniuk (do 1971 r. i w latach 1981-1991), Włodzimierz Stepaniuk (do 1981r.), Bazyli Bazyluk (od 01.03.1972 r. do 31.08.1972 r.), Bazyli Dąbrowski (1991-1992) i Eugeniusz Saczko (od 1992 r.).

Za kadencji dyrektora Aleksandra Iwaniuka, w 1985 r., odbył się pierwszy zjazd absolwentów. Ważny dla szkoły był rok 1991, kiedy to nastąpiła znacząca wymiana kadr. Na emeryturę odeszło 10 nauczycieli (wraz z dyrektorem). Ich miejsce zajęli młodzi pedagodzy, będący w większości absolwentami tego liceum. Wymiana kadr zaznaczyła się także na zewnątrz - poprzez rozpoczęcie budowy nowego obiektu dydaktycznego (obok starych pomieszczeń). Oddano, go do użytku już w 1993 r. W budynku tym w jesieni 1994 r. rozpoczęła działalność szkolna stołówka. W roku szkolnym 1996/97 szkoła wzbogaciła się o nową salę gimnastyczną.

Udostępnienie nowego budynku dało szkole możliwość zwiększenia liczby oddziałów, a to z kolei pozwoliło na zorganizowanie klas profilowanych. Już w roku szkolnym 1993/94 wprowadzono profil biologiczno-chemiczny, w roku szkolnym 1994/95 uzupełniono go profilem matematyczno-fizycznym, a w roku szkolnym 1997/98 - humanistycznym. W związku ze wzrostem liczebności oddziałów w 1996 r. wprowadzono w szkole stanowisko zastępcy dyrektora.

Rok 1993 to także początek działalności w szkole Klubu Spraw Białoruskich, zorganizowanego przez nauczyciela historii i przewodniczącego Związku Białoruskiego w RP Eugeniusza Wappę.

Na przeciągu swego istnienia szkoła dopracowała się laureatów olimpiad przedmiotowych: z języka rosyjskiego (po raz pierwszy w roku szkolnym 1974/75), wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (1983/84), języka niemieckiego (1986/87), matematyki (1987/88) i języka białoruskiego (po raz pierwszy w roku szkolnym 1995/96).

Aktualności Szkolne

STUDNIÓWKA 2019 / CТАДЗЁНКА 20192019-02-14

20 stycznia 2019 roku w II LO z Dodatkową Nauką Jezyka Białoruskiego w Hajnówce odbyła się Studniówka. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej...

Wyjazd naukowy do Warszawy / Навуковы выезд у Варшаву2019-02-06

Dnia 5 lutego uczniowie klas drugich i trzecich liceum, zainteresowani tematyką biologiczną uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Warszawy, którego...

Kolędowania czas / Час калядавання2019-01-23

Czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku, to czas wyjątkowy i magiczny.  Cóż byłby wart bez kolędy? Nasz szkolny zespół Zniczka postanowił kultywować tradycje...

Eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności / Акруговы адбор XXIII Алімпіяды па харчаванні і харчах2019-01-13

Dnia 11 stycznia 2019 r. w Szczytnie odbyły eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentowali Natalia...

Szkolny Konkurs Ortograficzny / Школьны конкурс арфаграфічны2019-01-13

11 stycznia 2019 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Do rywalizacji w poprawnym pisaniu trudnych...

Wycieczka do Dziadka Mroza / Экскурсія да Дзеда Мароза2018-12-26

Laureatom tegorocznego konkursu „Poznaj Białoruś” oprócz nagród rzeczowych organizator, czyli Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie ufundował...

Wizyty w Ośrodku WTZ / Візіты ў Асяродку ВТЗ2018-12-23

W miesiącu grudniu w ramach obchodów Dnia Wolontariusza i Święta Osób Niepełnosprawnych młodzież licealna odwiedzała Warsztat Terapii Zajęciowej w...

Spektakl bożonarodzeniowy / Калядны спектакль2018-12-19

W dniu 19.12.2018 r. klasa I C LO udała się do muzeum białoruskiego w Hajnówce. W sali kinowej muzeum był przedstawiany spektakl w języku...

Kiermasz Świąteczny / Калядны кірмаш2018-12-19

W piątek 14.12.2018 r. wolontariusze naszej szkoły we współpracy z WTZ przeprowadzili kiermasz. Na stoisku znalazły się ozdoby świąteczne (choinki,...

KIERMASZ WYPIEKÓW ŚWIĄTECZNYCH / КІРМАШ СВЯТОЧНЫХ ЛАСУНКАЎ2018-12-13

Jak co roku, w Mikołajki, Samorząd Uczniowski naszej szkoły przeprowadził kiermasz świątecznych wypieków. Ciasta, ciastka i ciasteczka zawładnęły...

Back to top