• 1920x545-2lozdnjb2.gif
  • 2-lozdnjb.2.gif

DOŁĄCZ DO NAS !!!

REKRUTACJA 2022  

loading...

Właściwa historia szkoły rozpoczyna się w 1949r, kiedy to powołano do życia jednostkę oświatową o nazwie: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce. Warto nadmienić, że szkół z językiem białoruskim było wtedy w Polsce około 50 (w tym dwie średnie). Siedzibą szkoły w Hajnówce był budynek przy ul. Piłsudskiego 3, wybudowany w 1936 r. na potrzeby szkoły podstawowej, która działała do roku 1965 (z przerwą w okresie 1941-1944). W roku szkolnym 1944/45 funkcjonowało tu także Białoruskie Gimnazjum Państwowe.

Początkowo liceum liczyło tylko 4 oddziały. Od września 1963 r. zaczęto wprowadzać drugi ciąg klasowy. Szkoła zaczęła nabierać swoistego charakteru także dzięki otrzymaniu Sztandaru, co miało miejsce 19 kwietnia 1964 r. Zaczęło przybywać również uczącej się młodzieży, a to dzięki zorganizowaniu w 1988 r. trzech klas pierwszych. W roku szkolnym 1993/94 klas takich było już 4, a w następnym roku 5. Ważnym elementem życia szkoły była i jest działalność artystyczna. Działalność taka nabrała bardziej zorganizowanego charakteru począwszy od roku szkolnego 1972/73, kiedy to powstał dziewczęcy zespół wokalny, który, poza imprezami szkolnymi, uczestniczył także w przeglądach piosenki białoruskiej. Od roku szkolnego 1979/80 działają już w szkole dwa zespoły: wokalny "Dziewczęce nutki", i wokalno instrumentalny. Ostatniemu z wymienionych nadano nazwę "Hajton", a po odnowieniu składu - "Hajton 2". "Hajton 2" zajął I miejsce na centralnym przeglądzie piosenki białoruskiej w Białymstoku, był też gościem festiwalu piosenki ukraińskiej w Gdańsku. Spadkobiercą tych tradycji stał się zespół "Zniczka" działający od roku szkolnego 1995/96.

Ważne miejsce w życiu liceum zajął także sport. Przyczynił się do tego szczególnie nauczyciel wychowania fizycznego Mikołaj Wróblewski. Zorganizowana przez niego drużyna siatkarek znalazła się w czołówce województwa (I miejsce w roku szkolnym 1966/67), a nawet zaczęła liczyć się w kraju (III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski w Lublinie w roku szkolnym 1970/71).

Aby szkoła mogła funkcjonować dobrze, muszą kierować nią odpowiedzialne osoby. Odpowiedzialność ta spoczywała (i spoczywa) na kolejnych dyrektorach liceum. Byli nimi kolejno: Bazyli Litwińczuk (do 1950 r.), Sergiusz Soroka (do 1957 r.), Anastazja Tropak (do 1968 r.), Aleksander Iwaniuk (do 1971 r. i w latach 1981-1991), Włodzimierz Stepaniuk (do 1981r.), Bazyli Bazyluk (od 01.03.1972 r. do 31.08.1972 r.), Bazyli Dąbrowski (1991-1992) i Eugeniusz Saczko (od 1992 r.).

Za kadencji dyrektora Aleksandra Iwaniuka, w 1985 r., odbył się pierwszy zjazd absolwentów. Ważny dla szkoły był rok 1991, kiedy to nastąpiła znacząca wymiana kadr. Na emeryturę odeszło 10 nauczycieli (wraz z dyrektorem). Ich miejsce zajęli młodzi pedagodzy, będący w większości absolwentami tego liceum. Wymiana kadr zaznaczyła się także na zewnątrz - poprzez rozpoczęcie budowy nowego obiektu dydaktycznego (obok starych pomieszczeń). Oddano, go do użytku już w 1993 r. W budynku tym w jesieni 1994 r. rozpoczęła działalność szkolna stołówka. W roku szkolnym 1996/97 szkoła wzbogaciła się o nową salę gimnastyczną.

Udostępnienie nowego budynku dało szkole możliwość zwiększenia liczby oddziałów, a to z kolei pozwoliło na zorganizowanie klas profilowanych. Już w roku szkolnym 1993/94 wprowadzono profil biologiczno-chemiczny, w roku szkolnym 1994/95 uzupełniono go profilem matematyczno-fizycznym, a w roku szkolnym 1997/98 - humanistycznym. W związku ze wzrostem liczebności oddziałów w 1996 r. wprowadzono w szkole stanowisko zastępcy dyrektora.

Rok 1993 to także początek działalności w szkole Klubu Spraw Białoruskich, zorganizowanego przez nauczyciela historii i przewodniczącego Związku Białoruskiego w RP Eugeniusza Wappę.

Na przeciągu swego istnienia szkoła dopracowała się laureatów olimpiad przedmiotowych: z języka rosyjskiego (po raz pierwszy w roku szkolnym 1974/75), wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (1983/84), języka niemieckiego (1986/87), matematyki (1987/88) i języka białoruskiego (po raz pierwszy w roku szkolnym 1995/96).

Aktualności szkolne / Школьныя навіны

Konkurs plastyczny „Tu się urodziłem” / Мастацкі конкурс «Я нарадзіўся тут»2022-07-01

Сёлетні навучальны год завяршыўя, але не закончыліся поспехі нашых навучэнцаў. Менавіта 30.06.2022 г. у сядзібе арганізатара – Музеі і асяродку...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego / Урачыстае завяршэнне навучальнага года2022-06-28

Po dwuletniej przerwie uroczystość zakończenia nauki w szkole znowu przybrała tradycja formę.  24 czerwca uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście i...

Канцэрт нашай ЗНІЧКІ ў Вільні.2022-06-30

Пад канец навучальнага года наш вакальны калектыў ЗНІЧКА удзельнічаў у Фэстывалі беларускай песні у Вільні. Фэстываль быў арганізаваны Віленскай...

Kiermasz książek / Кірмаш кніжак2022-06-23

22 czerwca 2022r. w auli szkolnej odbył się kiermasz używanych podręczników. Wzbudził on zainteresowanie wśród kupujących i sprzedających uczniów....

Ognisko integracyjne klas drugich / Інтэграцыйнае вогнішча другіх класаў2022-06-23

14 czerwca 2022r odbyło się wyjście klas II do Nadleśnictwa Hajnówka. Miło spędziliśmy czas przy ognisku i mimo niesprzyjającej pogody dobrze się...

GÓRA GROSZA 2021/2022 / ГАРА ГРОША 2021/20222022-06-23

15 czerwca 2022r. podsumowano akcję Góra Grosza. W tym roku zorganizował ją Szkolny  Klub  Wolontariusza przy pomocy  Samorządu Szkolnego. Udało się...

Sukces naszych uczniów w zawodach modeli latających Learn&Fly / Поспехі нашых вучняў у спаборніцтвах лятучых мадэляў Learn&Fly2022-06-22

W środę 15 czerwca odbył się wielki finał konkursu Learn&Fly organizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina...

Publikacja - „Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej”2022-06-21

W bieżącym roku  ukazała się publikacja „Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej” , która powstała z inicjatywy Ośrodka...

Mamy sukces! - Finał centralny XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej / У нас поспех! - Цэнтральны фінал XXXVII выпуску Алімпіяды па экалагічных ведах2022-06-13

Dnia 4 czerwca 2022  odbył się finał centralny XXXVII edycji Olimpiady wiedzy Ekologicznej, w którym nasze liceum reprezentował Damian Iwaniuk. Finał odbył...

Back to top