Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

„Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” - pod taką nazwą nasza szkoła realizowała przez dwa ostanie lata projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu. Projekt przygotowała firma „Nawigator” z Białegostoku. W tym dniu gościliśmy w szkole kierownictwo firmy, a także lokalne media.

W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, fizyki, chemii i matematyki na kwotę około 120 tys. zł . Dzięki temu pracownie przedmiotowe stały się bardzo nowoczesne i w pełni dostosowane do wymogów podstawy programowej. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych spełnili swoje marzenia w zakresie prowadzenia zajęć metodami doświadczalnymi. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz języków angielskiego i niemieckiego, korzystali z doradztwa zawodowego, zajęć z przedsiębiorczości oraz rozwijających kreatywność. Poznali techniki szybkiego uczenia się, co jest niezwykle ważne we współczesnej szkole.

Ciekawym elementem projektu były liczne wyjazdy edukacyjne, między innymi do Warszawy, Białegostoku i Korycin. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Białostockiego oraz edukatorów Podlaskiego Ogrodu Ziołowego.

Uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekt ocenili go jako efektywny i przydatny, uznali za wspaniałą przygodę naukową.

Projekt wprawdzie się zakończył, ale już planowana jest jego kontynuacja.

linia2

 

Back to top