Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

dsc 005924 listopada 2017 r. naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł - prawosławny biskup Hajnowski. W uroczystym spotkaniu brali udział min. ks. mitrat Michał Niegierewicz Dziekan dekanatu hajnowskiego, starosta hajnowski pan Mirosław Romaniuk dyrektor szkoły mgr Igor Łukaszuk, Grono Pedagogiczne i uczniowie.

Wyjątkowego gościa w imieniu uczniów przywitał uczeń klasy II LO Bartosz Wasiluk słowami: „Władyko dziś odwiedzacie mury naszej szkoły, szkoły wyjątkowej, która przekazuje nam cenne wartości: wiedzy, tożsamości, wiary, kultury, historii i uczy, jak mamy żyć”.

Dalsza część uroczystości przeniosła się na szkolną aulę, gdzie po odmówieniu modlitwy Cariu Niebiesnyj Władyka spotkał się z uczniami oraz wszystkimi pracownikami szkoły. Tam dostojnego gościa przywitał dyrektor szkoły, który podziękował Jego kscelencji za obecność i podkreślił znaczenie tej wyjątkowej wizyty oraz rolę jaką spełnia tożsamość narodowa i religijna w życiu młodego człowieka.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie prezentacji multimedialnej gdzie ks. Andrzej Busłowski zaprezentował bogaty dorobek nauczania religii w Zespole Szkół z DNJB. Ukazał w niej formy aktywizowania uczniów poprzez udział w Prawosławnej Olimpiadzie Wiedzy Religijnej, w Konkursie Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, Konkursie Prawosławnej Poezji Religijnej, konkursach plastycznych, podkreślając przy tym, iż szkoła posiada wielu laureatów i finalistów. Zaznaczył, że młodzież jest aktywnie zaangażowana w działalność charytatywną, na terenie miasta, działa w Bractwie Młodzieży Prawosławnej i bierze udział w wielu pielgrzymkach.

Po obejrzeniu prezentacji głos zabrał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, który podziękował za piękne powitanie i włożony trud jaki niosą nauczyciele i uczniowie, aby szkoła osiągała tak dobre wyniki nauczania. Podkreślił również potrzebę codziennej modlitwy, aby swoim życiem dążyć do celu którym jest zbawienie.

Władyka przekazał dyrektorowi szkoły ikonę Jezusa Chrystusa „Nie ludzką ręką uczyniony obraz”. Następnie Władyka odpowiadał na pytania przygotowane przez uczniów.

Dyrektor szkoły wraz z panią wicedyrektor oraz uczennicami wręczył pamiątkowe książki oraz obraz wyszyty specjalnie na tą okazję przez uczennicę Grażynę Firs.

Na zakończenie wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego występu szkolnego zespołu „Zniczka”.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą Dostojno Jest’ po której Ekscelencja udzielił swojego arcypasterskiego błogosławieństwa. Następnie zwiedził szkołę min. salę katechetyczną, bibliotekę i salę gimnastyczną oraz spotkał się przy kawie z gronem pedagogicznym. Całe spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze, wspaniałego żywego dialogu, wspólnych rozmów, otwartości i duchowości.

Ks. Andrzej Busłowski
Ks. Piotr Kamieński
Zdjęcia: Dariusz Musiuk, Hanna Chomczuk i Gabriela Andrzejuk

 

Back to top