Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

07.10.2020 uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z aktorką, scenarzystką, reżyserką i animatorką kultury panią Joanną Troc z Bielska Podlaskiego. Artystka w ciekawy sposób opowiedziała o kulisach swojej pracy oraz wielu autorskich spektaklach, pokazując przy tym szereg zdjęć, na których można było rozpoznać wielu byłych uczniów naszej szkoły uczęszczających swego czasu na zajęcia teatralne do pani Joanny. Jednym z nich dzięki temu udało się przeżyć wspaniałą przygodę, innym – spełnić swoje marzenia i zostać studentami szkół artystycznych. Specyfiką oraz atutem teatru pani Troc jest język – miejscowy dialekt bądź literacki białoruski. Aktorka wraz ze swoimi podopiecznymi wystąpiła w wielu miejscowościach naszego kraju oraz za granicą.


07.10.2020 вучні нашай школы сустрэліся з акцёркай, рэжысёркай, сцэнарысткай і аніматаркай культуры – спадарыняй Яаннай Троц з Бельска Падляшскага. Артыстка цікава распавяла пра сваю працу ды шматлікія аўтарскія спектаклі, паказваючы таксама шмат здымкаў, на якіх можна было распазнаць нашых былых вучняў, што ўдзельнічалі ў тэатральных занятках спадарыні Яанны. Дзякуючы гэтаму, адны перажылі цудоўную прыгоду, іншыя – здзейснілі свае мары і сталі студэнтамі артыстычных школ. Спецыфікай ды заадно козырам тэатра спадарыні Троц з’яўляецца мова – мясцовая гаворка альбо літаратураная беларуская. Акцёрка разам са сваімі падапечнымі выступіла ў шматлікіх мясцовасцях нашай краіны ды па-за яе межамі.

linia2

_DSC0123
_DSC0125
_DSC0127
_DSC0129
_DSC0130
_DSC0131
_DSC0133
_DSC0134
_DSC0137
_DSC0138
_DSC0139
_DSC0141
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Back to top