Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Chociaż wszyscy zmagamy się z koronawirusem, nie zapominamy jednak o szkolnej tradycji. Do takiej należą obchody Dnia Nauczyciela. Jak co roku, pojawiły się kwiaty, zostały złożone życzenia i podziękowania. Nie zabrakło także tradycyjnego okolicznościowego apelu, przygotowanego tym razem przez uczniów z klasy II B i C po gimnazjum. W ich wykonaniu została zaprezentowana scenka w języku białoruskim (duet: Małgorzata Golonko i Dawid Tichoniuk), zabrzmiały słowa białoruskich okolicznościowych wierszy oraz przedstawiono zasady funkcjonowania szkół polskich w okresie międzywojennym. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie kwiatów zebranym w auli szkolnej nauczycielom. Za przygotowanie uroczystości w imieniu nauczycieli podziękował uczniom Pan Wicedyrektor Dariusz Musiuk, który także złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty zatrudnionym w naszej szkole. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią na żywo oglądać mogli apel tylko uczniowie klas drugich po gimnazjum. Za to uczniowie liceum czteroletniego wraz ze swoimi nauczycielami śledzili przebieg apelu za pośrednictwem Facebooka na projektorach umieszczonych w salach lekcyjnych. Dziękujemy nauczycielom i obsłudze szkoły za ich trud, a uczniom za to, że potrafią ten trud docenić.


Хаця мы ўсе змагаемся з каронавірусам, дык не забываем пра школьную традыцыю, а такой з’яўляецца святкаванне Дня настаўніка.
Як штогод, паявіліся кветкі, былі пажаданні ды словы падзякі. Не абышлося таксама без традыцыйнага ранішніка, які падрыхтавалі вучні класаў ІІ Б і Ц (пасля гімназіі). У іх выкананні знайшлася беларуская інсцэніроўка (дуэт: Малгажата Галёнка і Давід Тыханюк), прагучалі словы беларускіх вершаў ды прадставіліся прынцыпы дзейнасці польскіх школ у міжваенны перыяд.

Завяршэннем урачыстасці было ўручэнне кветак настаўнікам, якія былі прысутныя ў зале. За падрыхтоўку мерапрыемства падзякаваў намеснік дырэктара школы – спадар Дарыюш Мусюк, які таксама склаў пажаданні усім працаўнікам асветы, якія працуюць у нашай школе. Па прычыне абмежаванняў, выкліканых пандэміяй, ва ўрачыстасці ўдзельнічалі толькі вучні другіх класаў (пасля гімназіі). За тое, вучні чатырохгадовага ліцэя разам са сваімі настаўнікамі глядзелі непасрэдную трансляцыю ўрачыстасці за дапамогай Facebooka ў сваіх класах. Дзякуем настаўнікам ды іншым працаўнікам школы за іх працу, а вучням за тое, што яны патрапяць гэтую працу дацаніць.

linia2

_DSC0124
_DSC0126
_DSC0128
_DSC0129
_DSC0131
_DSC0133
_DSC0134
_DSC0135
_DSC0136
_DSC0137
_DSC0138
_DSC0139
_DSC0141
_DSC0143
_DSC0145
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Back to top