Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

У панядзелак 12 кастрычніка вучні двухмоўнага аддзела – клас ІIа, сустрэліся ў Шчытах-Дзенцялове са спадарыняй Анэтай Прымака - Онішк, аўтаркай кніжкі пз. „Bieżeństwo 2015. Zapomniani uchodźcy”. Выезд адбыўся ў рамках праекту “Традыцыя – Сучаснасць - Будучыня”. На спатканні вучні пачулі пра гісторыю стварэння кнігі, са старонак якой, чытач даведваецца пра трагічны лёс нашых продкаў, беларусаў, якія летам 1915 года ўцякалі перад навалай вайны са сваіх родных хат у невядомы для сябе свет, у глыб Расіі.


W poniedziałek 12 października uczniowie dwujęzycznego oddziału - klasa IIa spotkali się w Sczytach-Dzięciołowie z panią Anetą Prymaka - Oniszk, autorką książki pz. „Bieżeństwo 2015. Zapomniani uchodźcy”. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Tradycja – Współczesność - Przyszłość”. Na spotkaniu usłyszeliśmy historię napisania książki, z której czytelnik dowiaduje się o tragicznych losach naszych przodków, Białorusinów, którzy latem 1915 roku uciekali ze swoich domostw do nieznanego dla siebie świata, w głąb Rosji.

linia2

 

IMG_20201012_121659
IMG_20201012_121714
IMG_20201012_121718
IMG_20201012_121822
IMG_20201012_122106
IMG_20201012_122111
IMG_20201012_125530
IMG_20201012_125535
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Back to top