Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Natalia DmitrukTak nazywa się projekt  realizowany przez Fundację „Zawsze Warto” i Centralną Komisję Egzaminacyjną, którego finalistką w 2020 r. została absolwentka naszego liceum Natalia Dmitruk. Aby uzyskać ten tytuł, Natalia musiała uzyskać co najmniej 90 % z każdego ze zdawanych przez siebie egzaminów maturalnych. Dwa z tych egzaminów musiały być zdawane na poziomie rozszerzonym.  Ponadto z co najmniej  jednego zdawanego przedmiotu należało uzyskać 100 % punktów. Wszystkie te kryteria nasza absolwentka z powodzeniem spełniła, w wyniku czego znalazła się w gronie 96 najlepszych maturzystów w naszym kraju. Sukces ten jest wynikiem ciężkiej i systematycznej pracy uczennicy, która w roku szkolnym 2019/20 zajęła także I miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i uzyskała tytuł finalisty tejże olimpiady (z powodu pandemii nie przeprowadzono eliminacji centralnych). Rok wcześniej Natalia została laureatką Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszej absolwentce życzymy dalszych sukcesów naukowych. Mamy także nadzieję, że nasi obecni maturzyści zechcą pójść śladami swojej starszej koleżanki.


Так называецца праект, які супольна рэалізуюць Фонд «Заўсёды варта» ды Цэнтральная экзаменацыйная камісія і якога фіналісткай у 2020 г. стала выпускніца нашага ліцэя Наталля Дмітрук. Каб атрымаць гэтае званне, Наталлі трэба было выдатна здаць матуральны экзамен – найменш на 90% па кожнаму з прадметаў, якія яна здавала, у тым ліку – 2-х на пашыраным узроўні, а прынамсі адзін з прадметаў трэба было здаць на 100%. З усімі гэтымі крытэрыямі нашая выпускніца справілася і знайшлася ў групе 96 найлепшых матурыстаў ва ўсёй Польшчы. Гэты поспех, з’яўляецца плёнам цяжкай і сістэматычнай працы вучаніцы, якая ў навучальным 2019/2020 годзе стала таксама фіналісткай Алімпіяды па экалагічных ведах. Год раней Наталля стала лаўрэаткай Алімпіяды ведаў па харчаванні і харчах. Жадаем нашай выпускніцы далейшых навуковых поспехаў. Таксама надзеемся, што нашыя сёлетнія матурысты захочуць пайсці па слядах сваёй старэйшай сяброўкі.

Back to top