Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Rok szkolny 2019/2020 to dziwny rok. Zaczęliśmy go w szkole, ale kończyliśmy już on-line. W tym roku nawet konkursy i olimpiady zmieniły swoją formę, aby sprostać wymaganiom jakie postawiła przed nami sytuacja epidemiologiczna.
Jednak pomimo trudności nasi uczniowie i ich naukowi opiekunowie nie zawiedli i jak co roku licznie przystąpili do konkursów i olimpiad. I jak co roku wielu naszych uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty. Jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych sukcesów.


Навучальны год 2019/2020 быў дзіўным годам. Распачалі мы яго ў школе, але закончылі ўжо анлайн. У гэтым годзе нават конкурсы і алімпіяды памянялі сваю форму, каб справіцца з патрабаваннямі, якія паставіла перад намі эпідэміялагічная сітуацыя. Аднак, нягледзячы на цяжкасці, нашыя вучні ды іх настаўнікі не падвялі і масава прыступілі да ўсялякіх конкурсаў
і алімпіяд. І як штогод, шматлікія нашыя вучні дабіліся звання фіналістаў ці лаўрэатаў. Мы вамі ганарымся і жадаем далейшых поспехаў.

 

Back to top