Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

Stowarzyszenie Pocztówka proponuje udział w projekcie:

Tytuł projektu „Czego sztuka w Puszczy szuka - art edukacja"

https://pocztowka.eu/art-edu-2020-dzieci-mlodziez/

W ramach działania możemy zaoferować:

 1. Warsztaty w formie wykładów multimedialnych na temat historii i współczesnego teatru- prowadzone w formie bezpośrednich lekcji lub lekcji online. Bardzo ciekawa forma, szczególnie, że prowadzona przez aktora Dariusza Skibińskiego /Teatr Cinema, A3Teatr/, wiec nie jest to monotonne gadanie online, tylko żywa narracja połączona z pokazami fragmentów spektakli i ciekawą opowieścią.

Oto tematy do wyboru - mogą być uzupełnieniem materiału szkolnego lub mogą być potraktowane jako wprowadzenie w tematykę teatralną, ale nie taką dla „wytrawnego widza”, ale dla widza otwartego na nowe informacji i dla osób, które nie są zainteresowane teatrem sensu stricte ale mogą dowiedzieć się jak wykorzystać teatr jako narzędzie we współczesnej komunikacji.

By nie naruszać planu lekcji, sugerujemy, by wykłady realizować w czasie godzin wychowawczych lub w czasie j.polskiego jeśli taka będzie możliwość.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt realizowany jest w ramach dotacji z Narodowego centrum Kultury.

Czas realizacji: 1-30.12.2020 r.

Zależy nam, by jak największa ilośc uczniów z Hajnówki miała możliwość skorzystania z oferty art edukacji.

Jeśli wsparcia merytorycznego potrzebują także nauczyciele - jesteśmy gotowi poprowadzić zajęcia on line dające narzędzia pracy z głosem, pracy przed kamerą lub pracy z młodzieżą w przygotowywaniu wystąpień. Prezentacji przed publicznością.

Tematy wykładów:

 1. KANON

 Grecka tragedia – Dionizje – Średniowiecze wizualne

Wyjście od klasycznej formy dramatu greckiego przez wątki dionizyjskie aż do widowiskowości.

Wskazanie zasad tworzenia kanonu sztuk i pokazanie ich przejawów dawnych istnień, wpływów na współczesność oraz powstawania nowych form.

 1. RYTUAŁ

Sztuka – Widowisko – Show

Geneza i rozwój zjawiska. Wskazanie na wpływy na kształtowanie myśli, sztuki i codzienności. Przykłady dawnych rytuałów, które funkcjonują w niezmienionej formie po dziś dzień oraz wskazanie nowych zjawisk rodem ze współczesności.

 1. KOMEDIA DEL`ARTE

Geneza pantomimy. Droga plebejskiego teatru na szczyt sztuki widowiskowej. Przykłady i ewolucje postaci i ich współczesna obecność.

 1. KOD PRZEKAZU – BODY LANGUAGE

Od najstarszych form przekazu informacji aż po stworzenie form wyrafinowanych i zakodowanych, które przyjmują formę gestów, symboli, itd. Składają się na język codzienności, formy teatralne, itd.  wskazanie na powstawanie współczesnych kodów przekazu.

 1. TEATR ALTERNATYWY XX WIEKU – Tu Polska, tam świat.

Omówienie najważniejszych przedstawień polskich i  zagranicznych grup teatralnych, które kształtują scenę teatralną. Konteksty historyczne i społeczne, polityczne. Wpływy na kształtowanie świadomości społecznej.

 1. TANIEC – NOWOCZESNA FORMA EKSPRESJI TEATRALNEJ

Od form najprostszych do najbardziej eksperymentalnych.  Rozwój ruchu i tańca od form obrzędowych, przez społeczne do wyrafinowanych. Przekaz ukryty w ruchu, oddziaływanie i mowa poza słowem.

Back to top