Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

Zarząd województwa przyznał stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie
z województwa podlaskiego. Stypendia w kwocie 250 zł miesięcznie zostaną przeznaczone na rozwijanie ich twórczości. Wśród stypendystów znaleźli się również nasi uczniowie, którzy doskonalą swoje zdolności w szkole oraz poza nią.

Izabela Karczewska (3 B) – od wielu lat odnosi znakomite sukcesy będąc uczestniczką Studia Piosenki Estradowej przy Hajnowskim Domu Kultury. Występuje również na różnych imprezach szkolnych.

Bartosz Jakoniuk (1 c) – od najmłodszych lat występuje na scenie z żywym słowem białoruskim. Wielokrotny zwycięzca konkursów recytatorskich i gawędziarskich.

Dawid Tichoniuk (2 B) – utalentowany w dziedzinie muzyki i teatru. Członek szkolnej grupy teatralnej „Drama”.

Zofia Filipiuk (1 c) – od wielu lat rozwija swój talent muzyczny w Studiu Piosenki Estradowej przy Hajnowskim Domu Kultury. Uczestniczy również w białoruskich konkursach recytatorskich.

Ваяводская ўправа прызнала стыпендыі вучням з Падляшскага ваяводства, якія вылучаюцца мастацкімі здольнасцямі і поспехамі. Стыпендыі на суму 250 зл у месяц, прызначаныя на развіццё таленту гэтых дзяцей і моладзі. Сярод стыпендыстаў знайшліся таксама і нашыя вучні, якія развіваюць свае здольнасці ў школе ды ў іншых інстытуцыях.

Ізабела Карчэўская (3 Б) – ад шматлікіх гадоў дабіваецца выдатных поспехаў як удзельніца Студыі эстраднай песні пры Гайнаўскім доме культуры. Выстыпае таксама на ўсялякіх школьных мерапрыемствах.

Барташ  Яканюк (1 ц) – ад наймалодшых гадоў выступае на сцэне з жывым беларускім словам. Шмат разоў перамагаў у дэкламатарскіх ды апавядальных конкурсах.

Давід Тыханюк (2Б) – таленавіты акцёр ды музыкант. Дзейнічае ў школьным тэатральным калектыве «Драма».

Зофія Філіпюк (1 ц) – ад шматлікіх гадоў развівае свае музычныя здольнасці ў Студыі эстраднай песні пры Гайнаўскім доме культуры. Удзельнічае таксама ў беларускіх дэкламатарскіх конкурсах.

1438
8077
896796
Obraz1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Back to top