Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

25 czerwca o godzinie 9.00, po dwuletniej przerwie, w murach naszej szkoły zabrzmiała znowu melodia „Mazurka Dąbrowskiego”, sygnalizując rozpoczęcie uroczystości zakończenia nauki w roku szkolnym 2020/21. Jak nakazuje tradycja, na uroczystość wprowadzony został sztandar szkoły, który towarzyszył zebranym na auli uczniom i nauczycielom. Ze względu na ciągle obowiązujący reżim sanitarny uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. O godzinie 9 spotkali się z nauczycielami uczniowie klas pierwszych, o godzinie 10 to samo zrobili uczniowie klas drugich po szkole podstawowej, natomiast o godzinie 11 do auli przybyła młodzież z klas trzecich po gimnazjum. Wszystkie trzy spotkania perfekcyjnie poprowadził Pan Profesor Jan Karczewski, który witał zebranych, a następnie udzielał głosu Panu Dyrektorowi. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie uczniom świadectw promocyjnych. Najpierw  wręczano wybranym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy za dobre wyniki w nauce, potem świadectwa otrzymywali pozostali uczniowie. Zasłużone osoby zostały nagrodzone także dyplomami  za udział w konkursach i olimpiadach. Każdy uczeń był imiennie zapraszany do odebrania swojego świadectwa z rąk Pana Dyrektora (bądź Pana Wicedyrektora) i wychowawczyni. Każdej klasie po rozdaniu świadectw robiono pamiątkowe zdjęcie. Kiedy świadectwa otrzymała młodzież z najstarszego w szkole rocznika, głos w jej imieniu zabrał Jakub Kazimiruk, który podziękował pedagogom za ich niełatwą pracę, szczególnie w warunkach pandemii. Dodatkiem do podziękowań stały się wręczone nauczycielom kwiaty. Jak powiedział  Pan Dyrektor Igor Łukaszuk, oby miniony rok szkolny okazał się najgorszym okresem w naszym życiu i życiu naszej szkoły.

linia2

Back to top