Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

logo2

Za nami pierwszy dzień szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „ Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”.
Szkolenie miało charakter transgraniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, a uczestnikami byli pracownicy BPN (beneficjent główny projektu), nauczyciele naszego liceum, nauczyciele Średniej Szkoły nr 3 w Pińsku oraz pracownicy Lokalnego Środowiskowego Funduszu „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch wykładach:
- Wykład o tematyce botanicznej w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, z wykorzystaniem prezentacji pn. „Cenne i rzadkie składniki szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej i jej przedpola w dobie Antropocenu”, prowadzący: dr Patryk Czortek( Białowieska Stacja Geobotaniczna ).
- Wykład o tematyce botaniczno-etnograficznej w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, z wykorzystaniem prezentacji pn. „Las leczy i żywi; tradycja użytkowania leczniczego i pokarmowego roślin leśnych na Podlasiu”, prowadząca: dr Ewa Pirożnikow (Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce).

Wykładowcy zadbali o rzeczową i obszerną ilość informacji dotyczącej zarówno wartości przyrodniczej jak i kulturowotwórczej roli roślin naszego regionu. Zarówno pani dr E.Pirożnikow jak i pan dr P.Czortek podkreślali wyjątkowość regionu Puszczy Białowieskiej, gdzie zachowały się niezwykle cenne rośliny ale równie cenne tradycje wykorzystania roślin użytkowych.
Mieliśmy też okazję podziwiać umiejętność symultanicznego tłumaczenia polsko-białoruskiego, którym zachwyciła p. Natalia Gierasimiuk.
Z niecierpliwością czekamy na jutrzejsze szkolenie, które przeprowadzą nasi partnerzy z Białorusi.

Konsultant edukacyjny projektu – Alina Plis

linia2

За намі першы дзень навучання настаўнікаў у рамках праекта "Прыродазнаўчая скарбніца па-над межамі".
Курс быў трансмежнага характару з выкарыстаннем платформы Microsoft Teams, а ўдзельнікамі былі супрацоўнікі БНП (асноўны бенефіцыяр праекта), настаўнікі нашага ліцэя, настаўнікі Сярэдняй школы № 3 у Пінску і супрацоўнікі мясцовага экалагічнага фонду "Заказнікі Брэсцкай вобласці".
У нас была магчымасць прыняць удзел у дзвюх лекцыях:
Лекцыя на батанічныя тэмы ў дачыненні да Белавежскай пушчы з выкарыстаннем прэзентацыі " Каштоўныя і рэдкія кампаненты флоры Белавежскай пушчы і яе наваколля ў час антрапацэну", вядучы: доктар Патрык Чортэк (Белавежская геабатанічная станцыя)

Лекцыя па батанічных і этнаграфічных праблемах у дачыненні да Белавежскай пушчы з выкарыстаннем прэзентацыі "Лес лечыць і сілкуе; традыцыі лекавага і харчовага выкарыстання лясных раслін на Падляшшы ", вядучая: доктар Эва Пірожнікаў (Інстытут лясных навук Беластоцкага тэхналагічнага універсітэта ў Гайнаўцы).

Выкладчыкі паклапаціліся пра змястоўную і шырокую інфармацыю адносна прыроднай каштоўнасці і культурнай ролі раслін у нашым рэгіёне. І доктар Э. Пірожнікаў, і доктар П. Чортэк падкрэслілі ўнікальнасць Белавежскай пушчы, дзе захаваліся надзвычай вартасныя расліны, але таксама каштоўныя традыцыі выкарыстання раслінных культур. Мы таксама мелі магчымасць палюбавацца майстэрствам сінхроннага польска-беларускага перакладу, чым парадавала Наталля Герасімік. Мы з нецярпеннем чакаем заўтрашняга навучання, якое правядуць нашы партнёры з Беларусі.
Кансультант па пытаннях адукацыі - Аліна Пліс

linia2

scr1

U góry – A.Gierasimiuk i H.Schmidt – prowadzące dzisiejsze szkolenie, BPN, beneficjent główny

Зверху - А. Герасіміюк і Г. Шміт – вядучыя навучанне, (БНП, вядучы бенефіцыяр)

linia2

scr3

Wykład o tematyce botanicznej w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, z wykorzystaniem prezentacji pn. „Cenne i rzadkie składniki szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej i jej przedpola w dobie Antropocenu”
Prowadzący: dr Patryk Czortek, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego

Лекцыя на батанічныя тэмы ў дачыненні да Белавежскай пушчы  з выкарыстаннем прэзентацыі "Каштоўныя і рэдкія кампаненты флоры Белавежскай пушчы і яе наваколля ў час антрапацэну"

 Праводзіў: доктар Патрык Чортэк, Белавежская геабатанічная станцыя Варшаўскага універсітэта

linia2

Poniżej cztery slajdy z wykładu o.Ewy Pirożnikow:

Ніжэй прыведзены чатыры слайды з лекцыі доктар Эвы Пірожнікаў:

Wykład o tematyce botaniczno-etnograficznej w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, z wykorzystaniem prezentacji pn. „Las leczy i żywi; tradycja użytkowania leczniczego i pokarmowego roślin leśnych na Podlasiu”
Prowadząca: dr Ewa Pirożnikow, Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Лекцыя на батанічныя і этнаграфічныя тэмы ў дачыненні да Белавежскай пушчы з выкарыстаннем прэзентацыі "Лес лечыць і сілкуе; традыцыя лекавага і харчовага выкарыстання лясных раслін на Падляшшы ".

 Выкладчык: доктар Эва Пірожнікаў, Інстытут лясных навук, Беластоцкі тэхналагічны універсітэт у Гайнаўцы

scr4

scr5

scr6

scr7

linia2

Poniżej – dwa slajdy :
Wykład o tematyce botanicznej w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, z wykorzystaniem materiału filmowego, stanowiący substytut zajęć terenowych pn. „Cenne i rzadkie składniki szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej i jej przedpola w dobie Antropocenu”
Prowadzący: dr Patryk Czortek, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego

Унізе - слайд з другой часткі лекцыі доктара П. Чортка

 Лекцыя на батанічныя тэмы ў дачыненні да Белавежскай пушчы з выкарыстаннем відэаматэрыялаў, якія замянілі  палявыя заняткі  пз." Каштоўныя і рэдкія кампаненты флоры Белавежскай пушчы і яе наваколля ў час антрапацэну".

Выкладчык: доктар Патрык Чортэк, Белавежская геабатанічная станцыя Варшаўскага ўніверсітэта

scr8

scr9

 

logo

Back to top