Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

logo2

Po dwóch dniach teorii przyszedł wreszcie dzień wyjazdu na zajęcia warsztatowe do Ziołowego Zakątka w Korycinach. Organizatorem wyjazdu był Białowieski Park Narodowy, który w kolejnym dniu szkoleniowym zorganizował nam bardzo bogaty program zajęć dotyczących praktycznego wykorzystania właściwości zielarskich roślin. Mieliśmy okazję poznać działalność Ziołowego Zakątka i firmy „Dary natury”, o której z wielką pasją i niesamowitą wiedzą opowiedział nam jej właściciel, Mirosław Angielczyk. Zaskoczył nas rozmach inwestycyjny i nowoczesność przedsięwzięć połączona ze znajomością tradycji wykorzystania roślin zielarskich. Mieliśmy wrażenie, że zgodnie z nazwą projektu, znaleźliśmy się w bibliotece skarbnicy przyrody, z której staraliśmy się jak najwięcej przeczytać i zapamiętać.
Nauczyciele kończą pierwszą część szkoleń w ramach projektu… teraz czas na warsztaty dla uczniów.

Konsultant edukacyjny projektu – Alina Plis

linia2

 Пасля двух дзён тэорыі нарэшце надышоў дзень ад'езду на заняткі ў  “Травяным кутку”, які знаходзіцца ў  Карыцінах. Арганізатарам экскурсіі быў Белавежскі нацыянальны парк, які на наступны трэніровачны дзень арганізаваў для нас вельмі насычаную праграму заняткаў па практычным выкарыстанні ўласцівасцей зёлкавых раслін. Мы мелі магчымасць даведацца пра дзейнасць “Травянога кутка” і прадпрыемства "Дары натуры", пра якія  з вялікім запалам і неверагоднымі ведамі распавёў нам яе ўладальнік Міраслаў Ангельчык. Мы былі здзіўлены інвестыцыйным размахам і інавацыйнасцю праектаў у спалучэнні з веданнем традыцый выкарыстання раслін. У нас склалася ўражанне, што, згодна з назвай праекта, мы апынуліся ў скарбніцы прыроды, з якой стараліся як мага больш вычытаць і запамятаць.

Настаўнікі заканчваюць першую частку курсу ў рамках праекта ... цяпер час на  майстар-класы для вучняў.

Кансультант па пытаннях адукацыі - Аліна Пліс

 

logo


linia2

Back to top