Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

W  związku z przypadającym na 14 października Dniem Edukacji Narodowej przygotowany został dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły uroczysty apel . Ze względu na reżim sanitarny związany z epidemią Covid odbył się on 13 października w trzech edycjach – odpowiednio dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Apel poprowadzili uczniowie klas trzecich: Oliwia Siemieniaka i Damian Iwaniuk. Zaczął się on od wystąpienia Pana Dyrektora Igora Łukaszuka, który złożył z okazji święta życzenia nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz nagrodził tych nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym wykazali się szczególnymi osiągnięciami oraz największym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną. Do życzeń Pana Dyrektora dołączyli się uczniowie, prezentując przygotowaną według scenariusza Pani Profesor Ireny Stelmach część artystyczną. Złożyły się na nie wiersze polskich i białoruskich poetów związane z tematyką szkolną. Niektóre z nich recytowane były z podkładem muzycznym, innym towarzyszyły prezentacje multimedialne. Dołączony do recytacji komentarz spowodował, że uroczystość stała się solidną lekcją literatury przeprowadzoną w bardzo atrakcyjnej dla uczniów formie. Na uroczystości nie zabrakło także tradycyjnych kwiatów, które wręczono nauczycielom. Zwieńczeniem spotkania stał się białoruski taniec „Lawonicha” w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego.

linia2

Back to top