Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

Dnia 12.10.2021r. na czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej II LO z DNJB w Hajnówce odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów z podpisem Starosty Hajnowskiego uczniom naszego liceum, którzy uzyskali stypendium im. prof. Simony Kossak.

    Nagroda ta obejmuje środki finansowe przyznawane w ratach przez cały rok i przysługuje osobom, które w roku szkolnym 2020-21 osiągnęły średnią ocen wynoszącą przynajmniej 5.50, a także finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych, np. popularnej w naszej szkole Olimpiady Języka Białoruskiego.

   W uroczystości uczestniczyli: dyrektor II LO z DNJB – Igor Łukaszuk, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Hajnówce Pani Nina Łukasik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, stypendyści, a także obserwująca wydarzenie publiczność składająca się z uczniów młodszych klas liceum.

   Na początku uroczystości Pan Dyrektor wygłosił przemówienie, w którym pochwalił nagrodzonych za ciężką pracę w warunkach nauki zdalnej, a także pogratulował im sukcesu odniesionego w tak trudnych realiach i podziękował za wspaniałe reprezentowanie szkoły na olimpiadach przedmiotowych, dzięki czemu nasze liceum okazało się liczyć najwięcej, bo aż 32, stypendystów w całym powiecie hajnowskim. Gratulacje nagrodzonym uczniom złożyła także Pani Naczelnik, która wraz z Panem Dyrektorem dokonała aktu wręczenia dyplomów stypendialnych uczniom, których nazwiska zostały odczytane. Nagrodzeni usłyszeli życzenia kolejnych sukcesów, także na studiach. Natomiast ich młodszych kolegów zachęcano do pilnej nauki w kolejnych latach, co w przyszłości pozwoli im nie tylko otrzymać kolejne nagrody i wyróżnienia, ale też uzyskać świetne wyniki na egzaminie maturalnym oraz w rezultacie dostać się na wymarzone studia.

linia2

Back to top