Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

W ciągu ostatnich tygodni uczestnicy projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” brali udział w wielu ciekawych wyjazdach, w czasie których gromadzili informacje i szukali inspiracji do dalszych działań projektowych. Wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że przyroda naszego regionu jest  rzeczywiście niezwykle bogata i od zawsze stanowiła „skarbnicę” dla mieszkańców regionu.

Wyjazdy zaczęliśmy od wizyty w Białowieskim Parku Narodowym, najcenniejszego obiektu przyrodniczego naszego regionu. Ogromna porcja rzetelnej wiedzy oraz pasja prowadzących warsztaty sprawiły, że uczniowie wrócili zachwyceni wysokim poziomem merytorycznym i oczarowani niezwykłością przyrody Puszczy Białowieskiej. Niektórzy stwierdzili, że właściwie odkryli Puszczę na nowo.

 W ramach zgłębiania tematu roli zielarstwa w kulturze naszego regionu, uczestnicy projektu byli na zajęciach w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Przekonaliśmy się, że zarówno dla zamożnych ziemian jak i biednych chłopów rośliny stanowiły nieodłączny element życia. Szczególną uwagę zwróciliśmy na „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego” według ks. Krzysztofa Kluka wraz z ekspozycją stałą „Tradycje zielarskie”. Wiele leczniczych zastosowań roślin było dla nas zupełnie nowym odkryciem.

 Poszukując informacji na temat znaczenia roślin w kulturze mieszkańców naszego regionu spotkaliśmy się w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach z panem Doroteuszem Fionikiem, właścicielem i twórcą prywatnego muzeum-skansenu o charakterze etnograficzno-historycznym. Notatniki szybko wypełniały się ciekawymi informacjami  i wszyscy byliśmy pod wrażeniem wiedzy naszego gospodarza oraz jego osobistego zaangażowania.

 Niezwykle inspirujące okazało się spotkanie w Trześciance z panem Wiktorem Stachwiukiem, którego pozytywna energia, ogromna wiedza o naszym regionie oraz naturalna gościnność, ujęła nas wszystkich. Słuchanie ciekawego wykładu o związku  człowieka ze wszechświatem przy dobrej herbatce i w otoczeniu jesiennej przyrody było dla wielu z nas wspaniałym doświadczeniem. Ogromną wiedzą z zakresu pszczelarstwa i roli roślin miododajnych zachwycił nas pan Jarosław Topolański, prowadzący w Trześciance  rodzinną pasiekę Apisfera. Podczas tego wyjazdu mieliśmy okazję porozmawiać z panią Mira Łuksza, znana dziennikarką, pisarką, tłumaczką i redaktorką, związaną z tygodnikiem „Niwa”, która wprowadziła do naszego spotkania elementy mistyki wyjaśniając znaczenie symboliki obrzędowej związanej z tzw. roślinami magicznymi.

 Ostatni wyjazd studyjny odbył się do gospodarstwa ekologicznej uprawy ziół, znajdującego się w Nowokorninie, którego właścicielami są państwo  Aliną i  Mirosławem Romaniukiem. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem ogromnej wiedzy oraz niezwykłej wręcz pracowitości naszych gospodarzy. Na ponad 20 hektarach uprawiają oni m.in. jeżówkę purpurową, rutę, biedrzeńca, różeńca górskiego, serdecznik, babkę lancetowatą, melisę, karczocha, szałwię, szantę, lubczyk czy oregano. Uprawy wymagają wielu zabiegów i niezwykłej troski ale naszym gospodarzom dają ogromną satysfakcję. Państwo Romaniuk są laureatami prestiżowych nagród ale ciągle rozwijają gospodarstwo i mają w tym zakresie ambitne plany.

 Wyjazdy były bardzo różnorodne tematycznie ale jeden motyw był wspólny – człowiek od zawsze potrzebował i nadal potrzebuje kontaktu z przyrodą.

 Od listopada rozpoczynamy cykl tematyczny „Tydzień z rośliną” i  serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych tematyką przyrody, zielarstwa czy tradycji regionu.

Film ze zdjęciami z ostatnich działań projektu: https://drive.google.com/file/d/1DCsv-3_dGCCkW5qLg2-M4pmbRoiCTibQ/view?usp=drive_web

Link:   https://www.facebook.com/projektprzyrodniczaskarbnica

Konsultant edukacyjny projektu – Alina Plis

linia2

За апошнія тыдні ўдзельнікі праекта “Прыродная скарбніца па над межамі” прынялі ўдзел у шматлікіх цікавых паездках, падчас якіх збіралі інфармацыі і шукалі натхнення для далейшай праектнай дзейнасці. Усе пераканаліся, што прырода нашага рэгіёна сапраўды надзвычай багатая і заўсёды была “скарбніцай” для яго жыхароў.

Мы пачалі свае паездкі з наведвання Белавежскага нацыянальнага парку, самага каштоўнага прыроднага аб’екта нашага рэгіёна. Велізарная порцыя надзейных ведаў і запал вядучых заняткі выклікалі ў вучняў захапленне ад высокага ўзроўню зместу. Яны вярнуліся зачараваныя непаўторнасцю прыроды Белавежскай пушчы. Некаторыя казалі, што насамрэч нанова адкрылі лес.

У рамках вывучэння ролі зёлак у культуры нашага рэгіёна ўдзельнікі праекта былі на занятках у Музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Цеханоўцы. Мы пераканаліся, што як для заможных памешчыкаў, так і бедных сялян расліны былі неад’емнай часткай жыцця. Асаблівую ўвагу мы звярнулі на «Агарод раслін, прыдатных для медыцынскага выкарыстання» паводле кс. Кшыштафа Клюка з пастаяннай экспазіцыяй «Зёлкавыя традыцыі». Шматлікія лекавыя прымяненні раслін былі для нас зусім новым адкрыццём.

Шукаючы інфармацый аб значэнні раслін у культуры жыхароў нашага рэгіёна, мы сустрэліся ў Музеі Малой Бацькаўшчыны ў Стувідзодах са спадаром Даратэвушам Фёнікам, уладальнікам і стваральнікам прыватнага этнаграфічна-гістарычнага музея-скансэна. Нататкі хутка напоўніліся цікавымі інфармацыямі, і мы

ўсе былі ўражаны ведамі і асабістай заангажаванасцю нашага гаспадара.

Надзвычай натхняльнай аказалася сустрэча ў Трысцянцы са спадаром Віктарам Стахвюком, якога пазітыўная энергія, вялізныя веды аб нашым рэгіёне і прыродная гасціннасць захапілі ўсіх нас. Праслухаць цікавую лекцыю пра ўзаемаадносіны чалавека і Сусвету, з добрай гарбатай і ў асяроддзі восеньскай прыроды, для многіх з нас стала выдатным досведам.

Спадар Яраслаў Тапалянскі, які кіруе сямейнай пасекай Aпісфера ў Трысцянцы, парадаваў нас сваімі ведамі ў галіне пчалярства і ролі меданосных раслін. Падчас гэтай пабыўкі мы мелі магчымасць пагутарыць з вядомай журналісткай, пісьменніцай, перакладчыцай і рэдактаркай, звязанай з штотыднёвікам «Ніва», спадарыняй Мірай Лукша, якая ўнесла ў нашу сустрэчу элементы містыкі, тлумачачы значэнне рытуальных сімвалаў звязаных з так званымі чароўнымі раслінамі.

Апошняя азнаямленчая паездка была на гаспадарку арганічнага вырошчвання траў у Навакорніне, уладальнікамі якой з'яўляюцца Аліна і Міраслаў Раманюкі. Усе мы былі пад уражаннем велізарных ведаў і незвычайнай працавітасці нашых гаспадароў. На больш чым 20 гектарах яны апрацоўваюць, у тым ліку, эхінацей, руту, бядранец, залаты корань, пустырнік, трыпутнік, мелісу, артышок, шалфей, марруб, любістак ці мацярдушку. Пасевы патрабуюць шматлікіх апрацовак і вялікага догляду, але прыносяць нашым гаспадарам вялікае задавальненне. Сям’я Раманюкоў з’яўляецца лаўрэатамі прэстыжных узнагарод, але пастаянна развівае гаспадарку і мае амбіцыйныя планы.

Паездкі былі вельмі разнастайныя па тэматыцы, але адна тэма была агульная — чалавек заўсёды меў і надалей мае патрэбу ў кантакце з прыродай.

У лістападзе мы пачынаем тэматычны цыкл «Тыдзень з раслінай» і сардэчна запрашаем да актыўнага ўдзелу ўсіх, хто цікавіцца тэмай прыроды, зёлак або традыцый рэгіёна. Link: https://www.facebook.com/projektprzyrodniczaskarbnica

Адукацыйны кансультант праекта – Аліна Пліс

Пераклад з польскай мовы – Анна Каліноўская

Back to top