Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022

 

29 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów kończących naukę w naszym liceum. Miało ono szczególny charakter z dwóch powodów. Po pierwsze, stało się powrotem do tradycji  sprzed dwóch lat, a po drugie było zwieńczeniem nauki ostatniego rocznika, który kontynuował naukę po gimnazjum. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12 uroczystym wejściem maturzystów na czele ze swoimi wychowawcami do szkolnej auli, gdzie czekali już na nich inni nauczyciele, rodzice i młodsi koledzy. Kiedy już wszyscy zainteresowani zajęli swoje miejsca, zabrzmiała melodia polskiego hymnu, sygnalizując oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Zaraz potem dokonano przekazania sztandaru przedstawicielom młodszego rocznika, po czym prowadzący uroczystość Pan Profesor Jan Karczewski wprowadził zebranych w nostalgiczny nastrój, zapraszając do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Jakuba Kazimiruka, a poświęconej trzechletniemu pobytowi jego rówieśników  w naszej szkole. Następnie wysłuchano wystąpień Pana Dyrektora Igora Łukaszuka, Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce Niny Łukasik i przedstawicieli klas trzecich liceum czteroletniego. Pani Naczelnik wręczyła także w imieniu Starostwa nagrody ufundowane dwojgu uczniom z najwyższą średnią. Rodzice uczniów klas maturalnych ze średnią 4 i wyżej otrzymali listy gratulacyjne. Pisemne podziękowania wręczono także rodzicom, którzy szczególnie zaangażowali się w organizację tegorocznej studniówki. Specjalne dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie średnią co najmniej 4,75 (tak zwane świadectwo z czerwonym paskiem). Ponadto nagrodzono dyplomami finalistów i laureatów olimpiad, członków zespołu wokalnego „Zniczka” , członków zespołu teatralno – recytatorskiego i wolontariuszy. Zwieńczeniem  uroczystości stało się uroczyste wręczenie abiturientom świadectwa ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie do egzaminu dojrzałości.  Maturzyści po otrzymaniu świadectw wyrazili swoją wdzięczność ustami swoich przedstawicieli, kierując imienne podziękowania do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Już po zakończeniu oficjalnej części uroczystości dodali jeszcze do życzeń symboliczne kwiaty. Życzymy abiturientom sukcesów na  dalszym etapie życia i liczymy, że nie zapomną całkiem o swoim hajnowskim „białorusie”.

linia2

Back to top