Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Wycieczka do Torunia i Bydgoszczy
W dniach 16 - 17 października uczniowie klas drugich i klasy 1a pojechali na wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy.
W Toruniu mieliśmy możliwość zwiedzenia miasta z przewodnikiem, który przedstawił historię tego miejsca oraz opowiedział  legendy z nim związane. Uczestniczyliśmy również w warsztatach piernikowych w Piernikarni Starotoruńskiej, podczas których każdy z nas samodzielnie przygotował piernik według starodawnej receptury. Następnego dnia, podczas pobytu w Bydgoszczy, mogliśmy stworzyć własne mydło w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Oczywiście nie ominęło nas zwiedzanie z przewodnikiem pięknej panoramy miasta oraz wizyta w Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie nabyliśmy wiedzę, jak rozwijały się kanały w Bydgoszczy.
Wycieczka była bardzo udana. Wraz z naszymi opiekunami poznaliśmy historię zwiedzanych miejsc.

Magdalena Łęczycka 2a


 16-17 кастрычніка вучні другіх класаў і 1а класа адправіліся ў падарожжа ў Торунь і Быдгашч.

У Торуні мы мелі магчымасць наведаць горад з экскурсаводам, які прадставіў гісторыю гэтага месца і распавёў звязаныя з ім легенды. Мы таксама ўдзельнічалі ў майстар-класах па перніках у Стараторунскай піярнікарні, падчас якіх кожны з нас сам зрабіў пернікі па старадаўнім рэцэпце. На наступны дзень, падчас нашага знаходжання ў Быдгашчы, мы маглі стварыць уласнае мыла ў Музеі мыла і гісторыі бруду. Канешне, нас не абмінула разгляданне прыгожай панарамы горада з экскурсаводам і наведанне Музея Быдгашцкага канала, дзе набылі веды аб тым, як развіваліся каналы ў гэтым горадзе.

Падарожжа атрымалася вельмі ўдалым і разам з нашымі апекунамі мы даведаліся пра гісторыю навапазнаных мясцін.

Магдалена Лэнчыцка 2а

Back to top