Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Dnia 28 października 2023 roku w naszej szkole odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej. Po wspólnej św. Liturgii uczestnicy wybrali się do II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, gdzie po wspólnym śniadaniu, w szkolnej auli miały miejsce obrady. Głos zabrali zaproszeni goście w tym dyrektor naszego liceum Igor Łukaszuk. Zwrócił on uwagę na życiowe wartości, skupił się na spuściźnie naszych przodków i przekazywanych z pokolenia na pokolenie: kultury, tradycji, języka i przede wszystkim wiary. W zgromadzeniu uczestniczył również Aleksander Wasyluk, który opowiedział uczestnikom o Centrum Wolontariatu powstałym przy Prawosławnym Metropolitalnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS. Po części sprawozdawczej odbyło się wystąpienie dotyczące 100-lecia autokefalii PAKP. Dzięki przygotowanej prezentacji uczestnicy w przystępny sposób mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi terminu autokefalia oraz dowiedzieć się o drodze Cerkwi Prawosławnej do uzyskania samodzielności. Walne Zgromadzenie zostało w tym roku po raz pierwszy urozmaicone warsztatami z wszystkimi uczestnikami. Ich celem była przede wszystkim interwencja i komunikacja. Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom naszego liceum, którzy pomogli w organizacji Walnego Zgromadzenia.


 28 кастрычніка 2023 года ў нашай школе адбыўся Агульны сход Брацтва праваслаўнай моладзі варшаўска-бельскай епархіі. Пасля супольнай св. Літургіі ўдзельнікі накіраваліся ў II Агульнаадукацыйны ліцэй з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы, дзе пасля сняданку адбылася сустрэча ў школьнай аўдыторыі. Выступалі запрошаныя госці, у тым ліку дырэктар нашага ліцэя Ігар Лукашук, які звярнуў увагу на жыццёвыя каштоўнасці, акцэнтаваў увагу на спадчыну нашых продкаў і на ўсё тое, што перадаецца з пакалення ў пакаленне: культура, традыцыя, мова і, перш за ўсё, вера. У сустрэчы прыняў таксама удзел Аляксандр Васылюк, які распавёў удзельнікам аб валанцёрскім цэнтры ELEOS. Пасля справаздачнай часткі адбылася лекцыя з нагоды 100-годдзя аўтакефаліі Польскай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы. Дзякуючы падрыхтаванай прэзентацыі, ўдзельнікі змаглі ў даступнай форме пазнаёміцца з інфармацыямі пра тэрмін «аўтакефалія» і даведацца пра шлях праваслаўнай польскай царквы да незалежнасці. У гэтым годзе ўпершыню Агульны сход быў узбагачаны майстар-класамі для ўсіх удзельнікаў. Іх мэтай была перш за ўсё навука камунікацыі. Вялікі дзякуй валанцёрам нашага ліцэя, якія дапамаглі ў арганізацыі Агульнага сходу Праваслаўнай моладзі.

Image-000001
Image-000002
Image-000003
Image-000004
Image-000005
Image-000006
Image-000007
Image-000008
Image-000009
Image-000010
Image-000011
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Back to top