Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Niestrudzony dziennikarz pan Jarosław Iwaniuk w dniu 24.11.2023 r. przywiózł do naszej szkoły kolejnych znakomitych artystów białoruskich – Akvarelię i Andrusia, którzy wystąpili przed licealistami. Tym razem doskonale bawiła się cała sala, bowiem muzycy dosyć szybko znaleźli wspólny język z publicznością i przy jej udziale wykonali kilka fajnych utworów. Dominowała muzyka lekka i przyjemna okraszona szczyptą humoru. Koncert odbył się dzięki wsparciu Międzynarodowego Związku Pisarzy Białoruskich, portalowi Bellit.info oraz Fundacji Kamunikat.org.


Нястомны журналіст спадар Яраслаў Іванюк 24.11.2023 г. прывёз у нашу школу чарговых выдатных беларускіх артыстаў – Акварэллю і Андруся, якія выступілі перад ліцэістамі. Гэтым разам класна гуляла ўся зала, таму што музыканты даволі хутка завязалі кантакт з публікай і разам з ёй праспявалі некалькі файных песень. У час канцэрта дамінавала лёгкая і прыемная музыка, акрашаная драбком гумару. Канцэрт адбыўся, дзякуючы падтрымцы Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, сайта Bellit.info ды Фонда Камунікат.орг.

linia2

Back to top