Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Маладыя ўдзельнікі мастацкіх калектываў нашай школы – вакальнага «Знічка» і танцавальнага «Лавоніха», прынялі ўдзел у трохдзённых майстар-класах у рамках праекта, які фінансуецца Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі і накіраваны на зберажэнне, захаванне і развіццё культурнай спадчыны нацыянальных і этнічных меншасцей і развіццё рэгіянальнай мовы. Праект садзейнічаў развіццю мастацкіх калектываў беларускай меншасці «Лавоніха» і «Знічка». Вучні і іх апекуны актыўна і займальна правялі час на возеры Сейвы каля Пунска. Падчас майстар-класаў моладзь апрацоўвала новыя танцы і песні пад кіраўніцтвам інструктараў Паўліны Скепка і Вольгі Вілюк. Быў таксама час на адпачынак на ўлонні прыроды ды інтэграцыю з вучнямі Агульнаадукацыйнага ліцэя з літоўскай мовай навучання ў Пунску.


Młodzież należąca do zespołów artystycznych naszej szkoły, wokalnego "Zniczka" i tanecznego "Lawonicha", uczestniczyły w trzydniowych warsztatach szkoleniowych w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwoju języka regionalnego. Dzięki projektowi "Rozwijanie działalności zespołów artystycznych mniejszości białoruskiej "Lawonicha" i "Zniczka" młodzież wraz z opiekunami spędziła pracowicie czas nad Jeziorem Sejwy koło Puńska. Podczas wyjazdu młodzież pod okiem instruktorów Pauliny Skiepko i Olgi Wiluk ćwiczyła nowe układy i utwory. W wolnym czasie zwiedzaliśmy Puńsk. Młodzież chętnie odpoczywała także na łonie przyrody. Odbyło się także spotkanie integracyjne z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 marca z Puńsku.

Back to top