Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy od kilku lat mamy sukces w dziedzinie wiedzy historycznej.  Uczeń klasy IIIB Mateusz Pleskowicz wziął udział  w dwóch olimpiadach z historii. W dniach 13-20.01.2024 godnie reprezentował szkołę w finale okręgowym Olimpiady Historycznej, gdzie zajął bardzo wysokie VII miejsce. Równolegle Mateusz uczestniczył  w kolejnych etapach XVII Ogólnopolskiej Olimpiady im. Mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….”  To wymagająca rywalizacja składająca się z 4 etapów, gdzie uczniowie muszą wykazać  się zarówno wiedzą specjalistyczną z zakresu bloku zmiennego (hasło tegorocznej to: Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego), jak i ogólną wiedzą historyczną na poziomie rozszerzonym. Prezentują ją zarówno w formie testu, odpowiedzi ustnej jak i wypracowania. 

Dnia 21.03 2024  w Kuratorium  Oświaty w Białymstoku, odbyła się cz.I finału centralnego. Uczniowie pisali wypracowania na wybrany spośród 5 temat, które następnie były sprawdzane w Warszawie przez pracowników naukowych Uniwersytetu i egzaminatorów prac maturalnych.

Mateusz wybrał temat: Sprawa chłopska w polskich powstaniach narodowych, otrzymał ocenę bardzo dobrą i uzyskał tytuł finalisty oraz zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100%.

Osiągnięty sukces to wynik żmudnej pracy wymagającej przeczytania kilkudziesięciu lektur oraz wielkiej pasji, którą Mateusz chętnie dzieli się z rówieśnikami prowadząc lekcje i uroczystości szkolne.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekun naukowy Elżbieta Seweryn

linia2

481506144989281662
-8906978906139619376
-9186472009621898649
Previous Next Play Pause
1 2 3

Back to top