Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

tarczaFundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła po raz 20 Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W prestiżowym zestawieniu, najbardziej liczącego się rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, znajdują się najlepsze licea, których absolwenci osiągają najwyższe wyniki na maturach, biorą udział w olimpiadach i konkursach. Kapituła, złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad przy opracowywaniu rankingu brała pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy w wkrótce będą podejmować decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Takich właśnie informacji ma dostarczyć Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 oraz Ogólnopolski Ranking Olimpijski 2018.


Nasze liceum odniosło znaczący sukces w Rankingu Olimpijskim 2018. W skali kraju nasza szkoła zajęła 20 miejsce. W głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajęliśmy 273 miejsce w kraju i 9 w województwie, które dało nam, po raz pierwszy, tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.


Pełny ranking: http://www.perspektywy.pl/portal/

 ranking

 

Ranking Liceów 2018 - województwo podlaskie

rankingpodlaskie

 

Back to top