Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

konkurswiedzyekoFinał VIII Konkursu Wiedzy Ekologicznej 2017 „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” za nami ……

   W siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się finał VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs, dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku, adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Cele Konkursu to poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej. Ideą konkursu wiedzy ekologicznej, którego organizatorem jest Białowieski Park Narodowy, jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na unikatowość przyrodniczą Podlasia, w szczególności na walory przyrodnicze naszych parków narodowych i krajobrazowych.

dsc03087W grudniu zajęcia z języka białoruskiego uczniów kl. III liceum odbyły się w bibliotece Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.  

Biblioteka posiada specjalistyczny i bogaty księgozbiór zawierający publikacje białoruskie i polskie - oprócz literatury białoruskojęzycznej w bibliotecznych zbiorach znajduje się również literatura polska traktująca o prawosławnej mniejszości wyznaniowej, o białoruskiej kulturze, lokalnej poezji, folklorze, twórcach ludowych i profesjonalnych, sztuce i etnografii oraz dziedzinach pokrewnych.

dsc 0220У пятніцу 22 снежня 2017 г. ліцэісты класа ІІ „ц” ды члены журналісцкага кружка нашай школы адправіліся ў Беларускі музей на аўтарскую сустрэчу з Рафалам Андрасюком, які з’яўляецца працаўніком Беластоцкага тэлебачання, a таксама беларускамоўнай стацыі „Белсат”. Спадар Андрасюк распавёў ды паказаў фільмавы матэрыял пра тое, як выглядае тэлебачанне „ад кухні”.

dsc 021122 grudnia 2017 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Ortograficzny. Na czwartej godzinie lekcyjnej z trudnościami polskiej pisowni zmierzyli się uczniowie gimnazjum, a na lekcji siódmej to samo uczynili licealiści. Jedni i drudzy starali się poprawnie zapisać historię pewnego borsuka, który zapragnął rządzić lasem. Wśród wyrazów, których pisownia mogła sprawić uczniom trudność, znalazły się takie jak: zmorzony, gżegżółka, ścichapęk czy ponadpięćdziesięciodwuipółletni.

Back to top