tlo przyrodnicza skarbnica

W ciągu ostatnich tygodni uczestnicy projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” brali udział w wielu ciekawych wyjazdach, w czasie których gromadzili informacje i szukali inspiracji do dalszych działań projektowych. Wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że przyroda naszego regionu jest  rzeczywiście niezwykle bogata i od zawsze stanowiła „skarbnicę” dla mieszkańców regionu.

Wyjazdy zaczęliśmy od wizyty w Białowieskim Parku Narodowym, najcenniejszego obiektu przyrodniczego naszego regionu. Ogromna porcja rzetelnej wiedzy oraz pasja prowadzących warsztaty sprawiły, że uczniowie wrócili zachwyceni wysokim poziomem merytorycznym i oczarowani niezwykłością przyrody Puszczy Białowieskiej. Niektórzy stwierdzili, że właściwie odkryli Puszczę na nowo.

 W ramach zgłębiania tematu roli zielarstwa w kulturze naszego regionu, uczestnicy projektu byli na zajęciach w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Przekonaliśmy się, że zarówno dla zamożnych ziemian jak i biednych chłopów rośliny stanowiły nieodłączny element życia. Szczególną uwagę zwróciliśmy na „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego” według ks. Krzysztofa Kluka wraz z ekspozycją stałą „Tradycje zielarskie”. Wiele leczniczych zastosowań roślin było dla nas zupełnie nowym odkryciem.

 Poszukując informacji na temat znaczenia roślin w kulturze mieszkańców naszego regionu spotkaliśmy się w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach z panem Doroteuszem Fionikiem, właścicielem i twórcą prywatnego muzeum-skansenu o charakterze etnograficzno-historycznym. Notatniki szybko wypełniały się ciekawymi informacjami  i wszyscy byliśmy pod wrażeniem wiedzy naszego gospodarza oraz jego osobistego zaangażowania.

 Niezwykle inspirujące okazało się spotkanie w Trześciance z panem Wiktorem Stachwiukiem, którego pozytywna energia, ogromna wiedza o naszym regionie oraz naturalna gościnność, ujęła nas wszystkich. Słuchanie ciekawego wykładu o związku  człowieka ze wszechświatem przy dobrej herbatce i w otoczeniu jesiennej przyrody było dla wielu z nas wspaniałym doświadczeniem. Ogromną wiedzą z zakresu pszczelarstwa i roli roślin miododajnych zachwycił nas pan Jarosław Topolański, prowadzący w Trześciance  rodzinną pasiekę Apisfera. Podczas tego wyjazdu mieliśmy okazję porozmawiać z panią Mira Łuksza, znana dziennikarką, pisarką, tłumaczką i redaktorką, związaną z tygodnikiem „Niwa”, która wprowadziła do naszego spotkania elementy mistyki wyjaśniając znaczenie symboliki obrzędowej związanej z tzw. roślinami magicznymi.

 Ostatni wyjazd studyjny odbył się do gospodarstwa ekologicznej uprawy ziół, znajdującego się w Nowokorninie, którego właścicielami są państwo  Aliną i  Mirosławem Romaniukiem. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem ogromnej wiedzy oraz niezwykłej wręcz pracowitości naszych gospodarzy. Na ponad 20 hektarach uprawiają oni m.in. jeżówkę purpurową, rutę, biedrzeńca, różeńca górskiego, serdecznik, babkę lancetowatą, melisę, karczocha, szałwię, szantę, lubczyk czy oregano. Uprawy wymagają wielu zabiegów i niezwykłej troski ale naszym gospodarzom dają ogromną satysfakcję. Państwo Romaniuk są laureatami prestiżowych nagród ale ciągle rozwijają gospodarstwo i mają w tym zakresie ambitne plany.

 Wyjazdy były bardzo różnorodne tematycznie ale jeden motyw był wspólny – człowiek od zawsze potrzebował i nadal potrzebuje kontaktu z przyrodą.

 Od listopada rozpoczynamy cykl tematyczny „Tydzień z rośliną” i  serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych tematyką przyrody, zielarstwa czy tradycji regionu.

Film ze zdjęciami z ostatnich działań projektu: https://drive.google.com/file/d/1DCsv-3_dGCCkW5qLg2-M4pmbRoiCTibQ/view?usp=drive_web

Link:   https://www.facebook.com/projektprzyrodniczaskarbnica

Konsultant edukacyjny projektu – Alina Plis

podpisaniePodpisanie umowy partnerskiej

 3 marca 2020 r. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży została podpisana umowa partnerska między partnerami z Polski i Białorusi, dotycząca współpracy przy realizacji transgranicznego projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. To niezwykle ważne wydarzenie było okazją do kolejnego spotkania zespołu projektowego. Oprócz pracowników Białowieskiego Parku zaangażowanych w projekt oraz reprezentantów wszystkich partnerów, spotkanie dokumentowali i relacjonowali dziennikarze z mediów lokalnych i z województwa. Podczas podpisania umowy wszyscy partnerzy podkreślili niezwykle istotną rolę działań projektowych w zakresie ochrony cennych skarbów przyrody i rozwoju szeroko pojętej edukacji obywatelskiej, jak też zdeklarowali chęć kontynuacji współpracy na niwie edukacji ekologicznej. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, korzystając z przepięknej pogody, goście z Białorusi udali się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zwiedzili nowy obiekt Parku - Pawilon Edukacyjny. 

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie potrzeby ochrony i zachowania cennych, zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu. Działania projektowe skierowane są do pracowników obszarów przyrodniczo cennych, nauczycieli, młodzieży, społeczności lokalnych i turystów odwiedzających regiony Puszczy Białowieskiej i Polesia. Łączny koszt projektu opiewa na kwotę 66 768 Euro, w tym 90% tej kwoty stanowi pomoc finansowa Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Prosty Tekst Cytat Zdjcie Kwiatw Post na Facebooku

 Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza   skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2021.

W ramach projektu trwającego od czerwca 2021 do czerwca 2022 roku planowane są działania, w których aktywny udział będą brali uczniowie klas pierwszych i drugich liceum czteroletniego rozszerzający biologię lub uczący się w klasie dwujęzycznej.

Główna grupa projektowa stanowi 15 uczniów wybranych na podstawie ankiet rekrutacyjnych oraz 5 nauczycieli współpracujących z uczniami podczas wszystkich działań projektowych. Rolę kierownika projektu pełni w naszej szkole Dyrektor Igor Łukaszuk, a nauczyciele zaangażowani bezpośrednio w projekt to: Alina Plis (koordynator projektu) oraz Bożena Szokało, Agnieszka Lipińska, Anna Kalinowska i Dariusz Musiuk.

   Uczniowie-edukatorzy w ramach projektu :

- będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach tematycznych, transgranicznym Obozie Naukowym, Festiwalu podsumowującym projekt w BPN,

- zdobędą wiedzę i umiejętności na temat zagrożonych gatunków roślin naszego regionu ,

- nauczą się oznaczać rośliny i robić zielnik,

- poznają osoby zajmujące się uprawą roślin zielarskich i ich wykorzystaniem,

- stworzą „Dekalog właściwego zbierania roślin użytkowych”,

- opracują listy nazw miejscowych (gwarowych) roślin użytkowych,

- opracują materiały związane z wykorzystaniem roślin zielarskich w kulturze (kulinariach, muzyce i sztuce) z regionów Puszczy Białowieskiej w postaci plakatów i publikacji,

- nauczą się profesjonalnie robić zdjęcia i właściwie przeprowadzać wywiady tematyczne z mieszkańcami regionów,

- podzielą się zdobytą wiedzą z mieszkańcami regionu i uczniami szkół Hajnówki,

…..i najważniejsze …..przeżyją wspaniałą naukowo-kulturową przygodę :)

Karty rekrutacyjne, zawierające bardziej szczegółowe informacje o projekcie są do odebrania u p. Aliny Plis od 1.06. 2021

Wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum zapraszam do śledzenia informacji na stronie www szkoły i fb.

Alina Plis - szkolny koordynator projektu

 

Prosty Tekst Cytat Zdjcie Kwiatw Post na Facebooku

Dnia 1 czerwca 2021 oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2021. Głownym beneficjentem projektu jest Białowieski Park Narodowy a partnerami po stronie białoruskiej została Szkoła średnia nr 3 w Pińsku oraz Fundusz Rezerwaty Obwodu Brzeskiego. W działaniach projektu wspomagają nas Departament Edukacji w Pińsku i Powiat Hajnowski, którzy są również jego realizatorami.
Projekt będzie realizowany przez rok i choć musieliśmy zmienić niektóre działania tak aby sprostać warunkom epidemiologicznym, to działania jakie zaplanowaliśmy nadal są bardzo ciekawe.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej w odniesieniu do cennych walorów przyrodniczych obu regionów: Puszczy Białowieskiej i Polesia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną, stanowiącą cenne dobro o charakterze kulturotwórczym. Projekt jest szczególnie ciekawy ze względu na jego etno-przyrodniczy charakter. Połączenie zagadnień kultury, tradycji oraz przyrody pozwala na udział uczniów o różnorodnych zainteresowaniach. W założeniach działania projektu mają na celu uświadomienie mieszkańców obu regionów, w jaki sposób można wykorzystywać cenne użytkowo gatunki roślin, jednocześnie zapewniając im ochronę w naturalnych siedliskach oraz propagować uprawy wybranych gatunków roślin, jako alternatywy dla ich pozyskania w naturalnych siedliskach.
Ciekawe będzie z pewnością wyszukiwanie starych receptur ziołolecznictwa z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia czy porównanie znaczenia obrzędowego roślin w obu regionach. Chcielibyśmy ocalić od zapomnienia nazwy regionalne-gwarowe roślin użytkowych i upowszechnić ich współczesne stosowanie. Gwarowe określenia stanowią nasze niewątpliwe bogactwo a od nas wszystkich zależy czy przekażemy tę tradycję kolejnym pokoleniom.

Działania, które zaplanowaliśmy w ramach projektu to m.in.
1. Szkolenia dla nauczycieli z naszego liceum i szkoły w Pińsku związane z tematyką projektu.
2. Warsztaty dla uczniów obu partnerskich szkół, którzy będą uczestnikami projektu.
3. Działania uczniów realizowane pod kierunkiem nauczycieli min. wycieczki, wywiady z mieszkańcami.
4. Stworzenie Centrów Edukacyjnych w obu partnerskich szkołach, które będą otwarte dla mieszkańców.
5. Transgraniczny obóz naukowy dla uczniów obu szkół pod kierunkiem specjalistów – naukowców i praktyków.
6. Festiwal Nauki – wydarzenie o charakterze otwartym, podsumowujące działania projektu.
Rekrutację uczniów do projektu rozpoczynamy również 01.06. 2021 !
Wszystkich obecnych i przyszłych uczniów naszego liceum zapraszam do śledzenia informacji na stronie www szkoły i fb.


Alina Plis - szkolny koordynator projektu

linia2

DSC_5044
DSC_4933
DSC_4948
Previous Next Play Pause
1 2 3

Back to top