Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

tlo przyrodnicza skarbnica

Tematykę związku człowieka i przyrody można wprowadzić na lekcjach wszystkich przedmiotów szkolnych  oraz godzin wychowawczych czy też realizowanych w szkołach projektów uczniowskich.

  Wszystkich nauczycieli zapraszamy do zamieszczania autorskich publikacji konspektów zajęć  wprowadzających  tematykę znaczenia roślin w życiu człowieka, kulturotwórczej roli roślin  oraz biologii wybranych gatunków roślin regionu Puszczy Białowieskiej.

Baza konspektów zajęć jest otwarta i będzie systematycznie uzupełniana.

Konspekty zajęć:

1. Agnieszka Lipińska

przedmiot - j.angielski, poziom - szkoła ponadpodstawowa

Temat: Co wiesz o ziołach? / What do you know about herbs?


2. Anna Kalinowska

przedmiot - j . białoruski, poziom - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat:  Świat przyrody w utworze Michasia Szachowicza „Śmierć chabra”  /  Свет прыроды ў творы Міхася Шаховіча "Смерць валошкі".


3. Śnieżyna Plis

przedmiot – godzina wychowawcza, poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: Zdrowie w filiżance i na talerzu - co wiemy o ziołach z  naszych pól i łąk? 


4. Alina Plis, Paula Zabrocka, Antonina Antoniuk

przedmiot – godzina wychowawcza, biologia, zajęcia pozalekcyjne
poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: Medycyna ludowa a fitomedycyna współczesna

LInk 1LInk 2LInk 3


5. Alina Plis, Katarzyna Stańko, Daria Adamczuk

przedmiot – godzina wychowawcza, biologia, język białoruski, język polski zajęcia pozalekcyjne
poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: Rośliny w tradycji i kulturze naszego regionu.

LInk 1LInk 2LInk 3


6. Alina Plis, Monika Hackiewicz , Magda Gajewska

przedmiot – godzina wychowawcza, biologia, zajęcia pozalekcyjne
poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat:Zdrowie z ogródka - uprawa roślin zielarskich w warunkach domowych

LInk 1LInk 2LInk 3, Link 4


7. Nauczyciele-liderzy: Agnieszka Lipińska , Alina Plis,

uczniowie-edukatorzy Paula Zabrocka, Antonina Antoniuk, Jakub Stepaniuk, Lidia Romanczuk, Maciej Chmielewski, Katarzyna Stańko, Amelia Drywulska

przedmiot – godzina wychowawcza, biologia, zajęcia pozalekcyjne
poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: Gra : Rośliny - skarbnica wiedzy

LInk 1LInk 2LInk 3


 8. Konspekt przygotowany przez nauczycieli – liderów ze Szkoły Średniej nr.3 w Pińsku ( BY) w ramach transgranicznego projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” w języku białoruskim.

przedmiot – język białoruski, godzina wychowawcza, biologia, zajęcia pozalekcyjne
poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: W krainie magicznych ziół


 9. Konspekty przygotowane przez nauczycieli – liderów ze Szkoły Średniej nr.3 w Pińsku ( BY) w ramach transgranicznego projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” w języku rosyjskim

przedmiot – język rosyjski, godzina wychowawcza, biologia, zajęcia pozalekcyjne

poziom – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Temat: Apteka pod nogami

Temat: W świecie leczniczych ziół

Back to top